Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Suçu Nedir?

Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Suçu Nedir?

Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu nedir? Suç kapsamında incelenen işlemler nelerdir? Başkasına ait bir kredi veya banka kartının hukuka aykırı olarak kullanışının cezası ile alakalı merak ettiğiniz tüm bilgileri web sitemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Günümüzde yaygın bir şekilde kullanılan kredi kartlarının yetkisiz kişiler tarafından kullanılmasına kredi kartı dolandırıcılığı adı verilmektedir.

Banka veya kredi kartlarını kötüye kullanma suçu, Türk Ceza Kanunu’nda “Bilişim Suçları” başlığı altında düzenlenmiştir. Siber suç, bilgisayar, tablet bilgisayar ve cep telefonu gibi modern iletişim araçları veya POS makinesi gibi alışveriş araçları kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen suç faaliyetlerini ifade eder.

Banka veya kredi kartını kötüye kullanma suçu üç şekilde işlenebilir:

  • Gerçek bir banka veya başka bir kişiye ait kredi kartının kötüye kullanılması,
  • Sahte banka veya kredi kartları yapmak, satmak, devretmek, satın almak veya kabul etmek,
  • Kendinize veya başkalarına fayda sağlamak için sahte bankalar veya kredi kartları kullanmak.

Sizlerde yukarıda yer alan suçlardan bir tanesi ile karşı karşıya kaldıysanız bilişim suçları avukatı İzmir şubesi ile iletişime geçebilirsiniz. İzmir bilişim avukatı alanında uzman kadrosu ile birlikte sizlere en detaylı hizmeti sunacaktır.

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunun Unsurları

Başkasına ait olan bir kredi veya banka kartının kullanılarak yarar sağlama suçu bakasına ait olan bir kartın izinsiz bir şekilde kart sahibi olmadan fail tarafından kullanılmak suretiyle başkasına veya kendisine sağlanması ile işlenmektedir. Kredi veya banka kartlarının suçlunun hangi koşulda geçtiğinin önemi yoktur. Kredi kartının kart sahibinden izinli elde edilmesi halinde bu suç işlenebilmektedir. Kredi kartının kötüye kullanılması suçu aşağıda yer almaktadır.

  • Kredi veya banka kartının hırsızlık suçu işlenerek kullanılması,
  • Kredi veya banka kartının topluma açık bir alanda kredi kart bilgilerinin ele geçirilmesi,
  • Banka ATM cihazlarına düzenek kurarak kartın elde edilmesi suretiyle verilerin ele geçirilmesi,
  • Kredi veya bank akarının sahibinin rıza alınarak rızasına aykırı bir şekilde iade edilerek kullanılması,

Türk Ceza Kanunda düzenlenmiş olan maddede geçen “her ne koşulda olursa olsun”, hukuken suç teşkil etmeyen bir fiil ile banka veya kredi kartına el konulmasını ifade etmektedir. Kuralla milletvekilleri, bankaların veya kredi kartlarının yasal yollarla suçluların eline geçmesi durumunda ortaya çıkabilecek tereddütlerin ortadan kaldırılmasını ve bu tür hacizler yasal olarak yapılsa bile bankaların ve kredi kartlarının kötüye kullanılmasına yaptırım uygulanmasını umuyor. Ancak, bir banka veya kredi kartına el konulmasının veya bunlara el konulmasının, suçun maddi unsurları bakımından hukuka uygun veya suç teşkil edip etmediğinin bir önemi yoktur. Kart, sahibinin rızası dışında ve/veya suç teşkil eden yollarla ele geçirilmiş veya sahibinin rızasıyla el konulmuş olabilir. Her iki durumda da varsa banka veya kredi kartını kötüye kullanma suçu oluşur. Önemli olan kart hamilinin haksız menfaat elde etmiş olmasıdır.

Sahte Kredi veya Banka Kartı Üretmek Veya Satın Alarak İşlenen Cezalar: Ceza hukukunda bu tür seçici davranışlar “öznel davranış” olarak tanımlanır. Failin her türlü tercihi, bankaları ve kredi kartlarını kötüye kullanma suçunu oluşturmaktadır. Bu isteğe bağlı fiil ile suç işlenebilmesi için, hileli olarak üretilen, satılan, devredilen, satın alınan veya teslim alınan kartın başka bir kişinin banka hesabıyla ilişkilendirilmiş olması gerekir. Yani sahte kart ile gerçek hesap arasında bir bağlantı kurulmalıdır. Çünkü kartın kullanımı ve faydaları, yalnızca kartın hesapla ilişkilendirilmesine bağlıdır. Kartla ilişkili gerçek bir hesap olmadan suç oluşamaz. Sahte kart almak için sahte belge ile bankaya başvurmak da bu fıkra kapsamında cezalandırılır.

Sahte Kredi veya Banka Kartı Kullanarak Yarar Sağlama İle Alakalı İşlenen Suçlar: Faillerin bu tür seçici davranışlar nedeniyle cezalandırılabilmesi için sahte banka veya kredi kartı kullanması yeterli değildir. Fail, kartı kullanarak kendisine veya başkalarına fayda sağlamalıdır. Failin sahte banka veya kredi kartı kullanarak herhangi bir menfaat elde etmemiş olması hâlinde fiil halen suça teşebbüs aşamasındadır ve fail suça teşebbüs olarak cezalandırılacaktır. Zarar verme ve suçun tam bir suç sayılmasını amaçlayan bu tür suçlara ceza hukukunda “zarar verme suçu” adı verilmektedir.

Sizlerde yukarıda sıralanmış olan suçlar ile karşı karşıya kaldıysanız bilişim avukatı İzmir ile iletişime geçebilirsiniz.

Kredi veya Banka Kartının Kötüye Kullanılması Suçunun Cezası Nedir?

• Başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanarak menfaat sağlama suçu 3 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

• Sahte banka veya kredi kartını başkasının banka hesabıyla ilişkilendirerek üretmek, satmak, devretmek, satın almak veya kabul etmek suçunun cezası 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 10.000 güne kadar adli para cezasıdır.

• Kendi veya başkası yararına sahte banka veya kredi kartı kullanmanın cezası 4 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezasıdır.

Başka Birine Ait Olan Kartın Kötüye Kullanılması Suçunda Şahsi Cezasızlık Hali

Hukuka göre bazı yakın akrabalara ait gerçek kartların izinsiz kullanılması durumunda failler cezalandırılmayacaktır. Başkalarının banka kartlarını ve kredi kartlarını çıkar sağlamak amacıyla çalma suçu;

  • Henüz ayrılma kararı almamış eşlerden biri,
  • ebeveyn veya altsoyu veya bu düzeydeki kayın hısımlarından biri veya evlatlık veya evlatlık,
  • Aynı konutta yaşayan kardeşlerden biri,

Size zarar verilmesi durumunda yakınlarınız cezalandırılmayacaktır.

Sizlerde yukarıda sayılan suçlardan herhangi biri ile karşı karşıya kaldıysanız İzmir bilişim avukatı ile iletişime geçebilirsiniz. İletişime geçtiğiniz ilk andan itibaren alanında uzman avukatlarımız dosyanızı en ince ayrıntılarına kadar inceleyecektir.