adli-para-cezasi-nedir

Türk Ceza Kanunu kapsamında yer alan kanunlardaki suçların işlenmesi durumunda kişilere hapis cezası ve adli para cezası verilir. Bu cezaları alan kişiler eğer belirli şartları karşılar ise bu durumda cezalar yaptırımlara çevrilebilir. Türk Ceza Kanunu’nun 52. maddesinde adli para cezası ile ilgili detaylar ifade edilmiştir. Detaylı bilgi için İzmir ceza avukatı ile görüşme sağlayabilirsiniz.

Söz konusu kanunun 52. maddesinde yer alan hususlara göre 5 günden az olmak ve aksine hüküm olmayan durumlarda 730 günden fazla olmamak şartı ile gün sayısının kanun kapsamında belirlenen oran ile çarpılarak ortaya çıka miktarın devlet hazinesine ödenmesi gerektiği ifade geçer. Bir yaptırım türü olan adli ceza parası, mağdur edilen kişiye değil devlet hazinesine ödenir.

Hangi Suçlar Adli Para Cezasına Çevrilir?

Türk Ceza Kanunu kapsamında işlenen bazı suçların cezası sadece adli para cezası ile ödenir. Bu noktada İzmir ceza avukatı ile birlikte süreç doğru şekilde yönetilebilir. Kanun kapsamında yer alan örneğin çevreyi kirletmek gibi suçlara yönelik hapis cezası söz konusu olmamakla birlikte sadece adli para cezası uygun görülür. Ancak kanun kapsamında yer alan bazı özel yasalar ise hapis cezasının yanı sıra adli para cezasının verilmesini ifade etmiştir.

Kanunda yer alan bazı özel yasalarda ise bazı suçların hapis cezası ya da adli para cezası ile cezalandırılacağına karar verilmiştir. Ancak bu tercih yargılama sürecinde hâkimin kararına bırakılmıştır. Örneğin kasten yaralama suçuna yönelik kanunda hapis cezası ve adli para cezası yöntemlerinden biri hâkimin kararı ile tercih edilir.

Adli Para Cezası Ödenmezse Ne Olur?

Tüm adli para cezası türlerinde suçlu olarak atfedilen ve mahkeme tarafından adli para cezasına çarptırılan kişilere mahkeme tarafından ödeme tebliğ gönderilir. Bu tebliğ kapsamında kişiye ceza miktarı, ödeme zamanı ve ödeme hükümleri detaylı olarak bildirilirken tebliğ ile birlikte kişinin bu hükmü kabul ettiğini beyan etmesi beklenir.

Adli para cezasına çarptırılan kişi; kamuya yararlı bir işte çalışırsa hükümlü kişinin her çalıştığı 2 saat bir güne denk getirilir. Bu şekilde adli para cezası hükmü giymiş olan kişi, cezası bitene kadar kamuya yararlı olan bir işte çalışarak cezasının infaz olmasını sağlayabilir. Ancak hükümlü kişi adli para cezasını ödemez ve kamuya yararlı bir işte çalışmayı kabul etmez ise o halde farklı yaptırımlar devreye girer.

Hükümlü tarafından cezanın ödenmemesi halinde Cumhuriyet Savcısının kararı doğrultusunda ceza hapis cezasına çevrilir. Ancak hükümlü hapse girdiğinde ceza ödenir ise hükümlü tahliye edilir. Tüm hapse çevrilmiş olan adli para cezalarında bu uygulama aynıdır.

Adli Para Cezası Memuriyete Engel mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında adli para cezası almış olan devlet memuru olan ya da devlet memuru olmaya aday olan kişiler hakkında karar belirtilmiştir. İşlenen suçun miktarına göre eğer kişi 1 yıl ve üzerinde hapis cezası almış ise bu kişinin memuriyeti iptal edileceği gibi memur olması da imkânsız hale gelir. Detaylı bilgi almak için İzmir ceza avukatı tavsiye alarak uzman bir kişi desteği alabilirsiniz.

Söz konusu suçlu olan kişi 1 yıl ve daha az süre ile hapis cezası almış ve bu cezasını adli para cezasına çevrilerek ödemiş ise o halde kişinin memuriyetine herhangi bir zarar gelmez. Ancak devlete ihanet, anayasal düzene dair suçlar, sahtecilik, dolandırıcılık, hırsızlık, kaçakçılık, zimmet ve rüşvet suçları gibi suçlar adli para cezasına çevrilemeyeceği gibi kişinin memuriyetini de doğrudan engelleyen ciddi suçlardır.

Adli Para Cezası Affı

Adli para cezası, Türk Ceza Kanunu kapsamında yer alan ceza yaptırım türlerinden birisidir. Dolayısıyla da adli para cezasının affı konusu bu cezaya yönelik oluşturulmuş olan hükümler çerçevesinde mümkün hale gelebilir. Bu gibi durumlarda İzmir ceza avukatı tavsiye ederek en doğru yolu hükümlüye gösterebilir. Ayrıca genel olarak bakıldığında adli para cezasının affına yönelik bir kurum yoktur. Bu konuda yetki sadece TBMM’ye aittir.

TBMM, diğer cezalarda olduğu gibi af çıkarma yetkisini genel af ya da özel af niteliğinde kullanma hakkına sahiptir. TCK’nın genel af hükümleri doğrultusunda eğer TBMM genel af çıkarır ise kamu davası düşer ve hükmedilen cezalar düşer. Ancak TBMM genel ya da özel af çıkarmadığı takdirde adli para cezasının affı ya da iptali söz konusu değildir.

Detaylı bilgi almak için Ceza Hukuku adlı sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir