Ağırlaştırılmış müebbet, hükümlünün hayatı boyunca devam eden infazına verilen isimdir. Normal müebbet cezasından farkı ise yüksek güvenlikli ve kısıtlı bir hapishanede infazın gerçekleşmesidir. Kapalı cezaevinde firar edilmesine karşı gerekli tüm önlemler alınmış ve koğuşlar 1-3 kişilik olacak şekilde dizayn edilmiştir.  Ağırlaştırılmış müebbet için hapis cezası yasada 30 sene olarak belirtilmiştir. Yani infaz kurumunda 30 yılını doldurmuş kişiler belirli koşullara bağlı olarak şartlı salıverme hakkından yararlanabilmektedir.  Ancak suç işleme amaçlı örgüt kuranlar, yönetenler ya da faaliyetlere katılanlar için şartlı salınıverme süresi 36 yıl şeklindedir. Benzer şekilde birden çok müebbet cezası alan kişi de 36 yılını infaz kurumunda geçirmelidir.

Ağırlaştırılmış müebbet cezası kapsamına giren suçlar kanunlarla belirlenmiş durumdadır. Bunlar şu şekildedir; soykırım suçu, devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozmaya yönelik suçlar, insanlara karşı işlenen suçlar, işkence yaparak öldürme suçu, cinsel saldırı sonucu öldürme suçu, siyasal veya askeri casusluk suçu, gizli kalması gereken bilgilerin açıklanması suçu, anayasal düzene ve işleyişe karşı suçlar, yasaklı bilgileri casusluk niyetiyle elde etme suçu, yasaklanmış bilgileri siyasi veya askeri casusluk nedeniyle açıklama. Belirtilen tüm suçlar ilgili mahkemeler tarafından ağırlaştırılmış müebbet kapsamında ele alınmaktadır. Toplanan deliller, tanıkların dinlenmesi ve duruşmalar sonucunda nihai karara varılmaktadır. Karar sonucuna göre istinaf için mahkemeye başvurulabilir ardından ilgili ceza davası Yargıtay’a taşınabilmektedir.

Ağırlaştırılmış müebbet cezası alan bir kişi için diğer cezalara göre farklı koşullarda infaz gerçekleşmektedir. Örneğin hükümlüğünün kaldığı oda genellikle 1 kişiliktir ancak mevzuata göre 3 kişiye kadar çıkabilmektedir. Her hükümlünün günlük olarak 1 saat açık havaya çıkma ve spor yapma imkânı vardır. Bunun dışında eğer hükümlü infaz kurumunun düzenine uyum sağlıyorsa, iyi hal gösteriyorsa ve ilgili kurumların düzenlediği eğitimlerde başarı gösteriyorsa bu süre uzatılabilmektedir. Ceza infaz kurumunun uygun görmesi halinde 15 günde bir 10 dakika olmak şartıyla telefon ile görüşme yapılabilmektedir. Hükümlü yine idarenin kararına bağlı olarak eşi, altsoyu, üstsoyu veya vasisi tarafından 15 günde bir olmak üzere 1 saatliğine ziyaret edilebilmektedir.

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir