Pek çok insan, anlaşmalı boşanma protokolü nedir sorusu üzerinden konu ile alakalı derinlemesine bir şekilde araştırma yaparak bu protokolün ne olduğu, nasıl hazırlandığı, protokol kapsamında taraflar konularında bilgi sahibi olmayı arzular. İzmir boşanma avukatı hizmetleri kapsamında bulunan anlaşmalı boşanma protokolünün temelde, eşlerin parasal konular ve çocuklara ilişkin konularda anlaşamaması ve anlaşmalı bir şekilde boşanmaya karar vererek boşanmalarıdır. Peki bu konuda kanuni düzenleme nedir ve protokolün tarafları kimlerdir?

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Eşler arasındaki evlilik birliği en az bir yıl ise eşler, anlaşmalı bir şekilde boşanabilir. Evlilik birliği içerisinde bulunan eşlerin karşılıklı bir şekilde çocuklarla ilgili konular ve parasal konularda anlaşma sağlayamamaları durumunda boşanmaları, anlaşmalı boşanma protokolü kapsamında bulunmaktadır. 1 seneden daha az evlilik birliğinde taraflar, anlaşmalı bir şekilde boşanma konusuna dahil olamaz. Fakat 1 yıldan az evlilik durumlarında taraflar, farklı konular üzerinden boşanma davası açabilmektedir.

Anlaşmalı boşanma, temelde Aile Mahkemeleri huzurunda sona erdirilebilse de Aile Mahkemelerinin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri kapsamında da sona erdirilebilmektedir. İzmir boşanma avukatı, bu türden davalara bakmakta ve davanın kanun çerçevesinde ilerlemesini olanaklı hale getirmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Kanuni Düzenleme

Anlaşmalı boşanmayı düzenlemekte olan kanun, Türk Medeni Kanunu’n 166 / 2. maddesi olarak bilinmektedir. Bu madde uyarınca taraflar, birbirleri ile boşanma konusunda anlaşırlarsa eğer boşanma işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Hakimin, bu madde uyarınca tarafların boşanma noktasında anlaştıklarını, boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edildiğini onaylaması gerekmektedir. Boşanma avukatı, anlaşmalı boşanma davasına bakmakta ve bu konuyla ilgili gerekli adımların yerine getirilmesini olanaklı hale getirmektedir. 

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası, İzmir boşanma avukatı kapsamında bulunan konulardan birisidir. Konu ile yakından alakalı pek çok insan, bu davanın nerede açıldığını merak etmekte olup bu davanın, eşlerin birisinin yerleşim yerinde ya da çiftlerin son 6 ay beraber yaşamış oldukları yerde yer alan Aile Mahkemeleri’nde açılmaktadır. Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri, bu tür davalara bakabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Tarafları

Anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması sırasında, kimlerin bu protokolü taraf olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Protokolün özünde bulunan bu husus, protokolün hazırlanması noktasında önemli bir konuma sahiptir. Eşlerin adı, soyadı, T.C. kimlik numaraları, tarafların kim olduğunun tespit edilmesi için gerekli bilgilerdir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Dilekçesi

Anlaşmalı boşanma protokolü dilekçesinin ne şekilde yazılması gerektiği, konu ile ilgili merak edilen hususlardan bir diğeridir. İlgili dilekçenin yazılı olarak hazırlanması gerekmekte olup bu husus, boşanma protokolü kapsamında önemli bir konuma sahiptir. Bu dilekçeyi İzmir boşanma avukatı da hazırlayabilir, tarafların da dilekçeyi hazırlaması olanaklıdır. Protokolün hazırlanması noktasında hukuki bilgilere riayet edilmesi, sorunsuz ve eksiksiz bir şekilde dilekçenin tamamlanmasını olanaklı hale getirmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması noktasında örnek bir nüsha bulunmakta olup kanuna uygun bir şekilde bu nüsha üzerinden dilekçenin oluşturulması mümkündür. Protokolde bulunması gereken hükümlerin, yine kanuna uygun şekilde dilekçeye dahil edilmesi gerekir. Belirlenen tüm hususlar üzerinde, tarafların görüş birliğine varmış olması kritik öneme sahiptir. Anlaşmalı boşanma protokolünde bulunması gereken başlıkları genel hatlarıyla aşağıdaki gibi sıralamak olanaklıdır:

  • Velayet
  • Velayeti kendisine verilmeyecek olan tarafında ödemekle yükümlü bulunduğu iştirak nafakası hususu
  • Malların paylaşımı hususu
  • Çeyiz, ev eşyaları ve varsa çeyiz senedi hususu
  • Ziynet alacağı hususu
  • Mahkeme masrafları hususu
  • Yoksulluk nafakası hususu
  • Maddi manevi tazminat hususu
  • Sonuç

Yukarıdaki gibi sıralanması olanaklı bulunan hususların her biri, anlaşmalı boşanma protokolü kapsamında bulunmakta olup bu başlıklar dahilinde örnek nüshayı aşağıdaki gibi şekillendirebiliriz:

Velayet

Müşterek çocuk-çocuklar……………….nın velayeti anne (   ve / veya baba)…………da kalacaktır.

Babası (yada annesi ile)…………günleri saat …….ile…………arası görüşülecektir.

Velayeti Kendisine Verilmeyecek Olan Tarafın Ödemekle Yükümlü Olduğu İştirak Nafakası Hususu

Annesi / babası çocuk için aylık………..Türk Lirası iştirak nafakası ödeyecektir. İleride nafakanın arttırılıp eksiltilmesi konusunda taraflar anlaşamazlarsa eğer mahkemenin takdiri kabul edilecektir.

Malların Paylaşımı Konusu

Taraflar, bunların haricinde gayrimenkul be menkul talebinde bulunmayacaktır. Bireysel eşyalar ve müşterek eşyalar alınmış olup bu konularda tam bir anlaşma sağlanmıştır.

Ev Eşyaları, Çeyiz ve Varsa Eğer Çeyiz Senedi Konusu

Müşterek konut içerisinde bulunan eşyalar ile birlikte………….ya bırakılacaktır.

Ziynet Alacağı Konusu

Düğünde takılmış bulunan ….gram altın, ……tane bilezik, ………..TL Türk Lirası eşlerden davacıya………tarihinde aynen ya da nakden teslim edilecektir.

Yoksulluk Nafakası Konusu

Taraflar birbirinden herhangi bir şekilde nafaka talebinde bulunmamaktadır. Bu haklarından şu anda ya da ileriye dönük olarak vazgeçmiştir.

Mahkeme Masrafları Konusu

Taraflar birbirlerinden herhangi bir şekilde avukatlık ücreti talep etmeyecektir. Mahkeme masrafları tamamen davacıya bırakılacaktır.

Maddi Manevi Tazminat Konusu

Tarafların birbirlerinden hiçbir şekilde maddi manevi tazminat talebi bulunmamaktadır.

SONUÇ: Taraflar bir araya gelerek yukarıda belirtilmiş bulunan konularda anlaşmış olup bu protokolü birlikte imzalamış bulunmaktadır. Tarih: …./…/….

Taraf                                                                                                                                       Taraf

Adı ve Soyadı                                                                                                                         Adı ve Soyadı

İmza                                                                                                                                        İmza

Yukarıda detaylı olarak belirtilen protokol, anlaşmalı boşanma protokolünde bulunması gereken hususları barındırmaktadır.

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir