Boşanma, bir evlilik birliğinin sona ermesi anlamına gelir ve çiftler için oldukça zorlu bir süreç olabilir. Ancak bazen eşler, hukuki savaşın getirdiği olumsuzlukları yaşamamak ve daha uyumlu bir şekilde ayrılmak için anlaşmalı boşanma yolunu tercih ederler. Anlaşmalı boşanma, çiftlerin evliliklerini dostça sonlandırma niyetiyle, her iki tarafın da karşılıklı olarak uzlaştığı bir yöntemdir.

Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için belli şartlar bulunmaktadır. Anlaşmalı boşanma şartları:

  1. Anlaşmalı boşanma protokolü, boşanmanın mali sonuçlarıyla ilgili anlaşmaları içermelidir. Bu mali sonuçlar şunları kapsar:

*Maddi Tazminat: Taraflar arasında maddi tazminat konusunda anlaşma sağlanmış olmalıdır. Bu, bir eşin diğerine maddi bir destek sağlaması durumunu içerir.

*Manevi Tazminat: Anlaşmalı boşanma protokolü, manevi tazminat konusunda da anlaşmayı içermelidir. Taraflar, evlilik sürecinde yaşanan duygusal zararların telafi edilmesi için bir anlaşma yapmalıdır.

*Yoksulluk Nafakası: Taraflar, yoksulluk nafakası konusunda da anlaşmış olmalıdır. Bu, daha zayıf mali durumda olan eşin, boşanma sonrasında geçimini sağlayabilmesi için diğer eşe yapılan maddi destektir.

  1. Çocukların durumu da protokolde anlaşmaya dahil edilmelidir. Bu, velayet, kişisel ilişki ve iştirak nafakası gibi konuları içerir. Taraflar, çocuklarla ilgili sorumlulukları ve hakları belirlemek için bir anlaşmaya varmalıdır.
  2. Bunların yanı sıra, mal paylaşımı veya altın alacağı gibi konularda da anlaşma sağlanabilir. Protokol, kanuna aykırı olmamalı ve koşullu hükümler içermemelidir.
  3. Protokolde, boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu dışındaki konularda da anlaşmalar varsa, bu anlaşmalar bağlayıcıdır. Örneğin, kadının boşanma sonrasında kendi soyadını kullanması, mal rejimi kapsamında taşınmaz veya araç devri anlaşması, kira veya aidat ödeme anlaşması gibi konular bu anlaşmalara örnek olarak verilebilir.
  4. Boşanma kararı kesinleşmeden önce protokolde değişiklikler yapılabilir. Hakim, tarafların ve çocukların çıkarları doğrultusunda protokolde değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Ancak bu değişikliklerin taraflar tarafından da kabul edilmesi gerekmektedir.
  5. Anlaşmalı boşanma protokolü, aile mahkemesi hakimi tarafından onaylanmalıdır. Hakim, protokolün hukuka uygun olduğunu ve tarafların iradesine dayandığını teyit etmek için protokolü inceler ve onaylar. Bu şartların sağlanması durumunda, çiftler anlaşmalı boşanma davası açabilir ve boşanma sürecini daha hızlı ve uyumlu bir şekilde tamamlayabilirler. Tabi ki böylesi bir teknik konuyu boşanma avukatı İzmir üzerinden bir hizmet alarak yapabilirler.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası için eşlerden biri veya her ikisi, Anlaşmalı Boşanma Protokolü ve dava dilekçesiyle birlikte Aile Mahkemesine başvurmalıdır. Başvurudan önce, gerekli harç ve masrafların ödenmesi gerekmektedir. Eşlerin birlikte yaşadığı yerdeki Aile Mahkemesi yetkilidir. Ancak, kesin yetki kuralı olmadığından, tarafların itiraz etmediği takdirde dava başka bir mahkemede de görülebilir. Mahkeme, resen yetki tespiti yapamaz. Eğer Aile Mahkemesi bulunmuyorsa, Asliye Hukuk Mahkemesi Aile Mahkemesi sıfatıyla görevlendirilir.

Dava açıldıktan sonra, bir süre sonra mahkeme tarafından tensip zaptı düzenlenir ve eşlere duruşma günü bildirilir. Tarafların duruşmaya katılması zorunludur. Çünkü hakimin, tarafları dinleyerek, anlaşmalı boşanma protokolünü kendi rızalarıyla onaylayıp imzaladıklarına inanabilmesi için tarafların herhangi bir tehdit veya baskı altında olmadan özgür iradeleriyle boşanmayı istediklerini ifade etmeleri ve bu beyanların duruşma tutanağına geçirilerek imzalanması gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma davası, anlaşmalı boşanma protokolü ve dava dilekçesi ile birlikte açılır. Dava açıldıktan sonra mahkeme bir tensip zaptı düzenler. Duruşma günü verebilmek için dilekçe aşamalarının tamamlanması gerekmektedir, yani tarafların birbirlerine cevap, cevaba cevap gibi yanıtlarını sunmaları gerekmektedir. Ancak taraflar süreci hızlandırmak istediklerinde, boşanma davası açıldıktan sonra dosyaya, dilekçe aşamalarına ilişkin süreleri kullanmak istemediklerini ve duruşma gününün verilmesini talep ettiklerini belirttikleri bir dilekçe verebilirler. Dilekçe verildikten sonra mahkeme duruşma günü belirler. Genellikle, bir veya iki ay sonrasına duruşma tarihi verilmesi mümkündür, ancak bu kesin bir süre değildir.

Duruşmada, taraflar dinlenir ve protokol uygun bulunursa boşanmalarına karar verilir. Boşanma kararının kesinleşmesi için, gerekçeli kararın yazılıp taraflara tebliğ edilmesi gerekmektedir. Tarafların karara karşı kanun yollarına başvurmaması için iki haftalık bir süre bulunur. Ancak yine burada da taraflar süreci hızlandırma imkanına sahiptir. Taraflar, mahkeme yazı işleri kalemine giderek kanun yollarına başvurmaktan vazgeçtiklerini belirten bir dilekçe verebilirler. Bu durumda karar kesinleşir ve boşanma işlemleri tamamlanır. İzmir boşanma avukatı tavsiye için büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir