Bilişim suçları, diğer ismiyle siber suçlar, son zamanlarda sıklıkla karşımıza çıkan bir konudur. Kısaca tanımlamak gerekirse, internetin ve gelişen teknolojiyle ortaya çıkan araçların kötüye kullanımı, bilişim suçlarını meydana getirmiştir. Bu araçlarla çeşitli alanlarda hak ihlallerinin gerçekleşmesi bilişim suçlarının konusudur.

Türk Ceza Kanunu’na göre bilişim suçları, doğrudan ve bilişim sistemi aracılığıyla işlenen suçlar iki farklı şekilde nitelendirilmektedir. Bilişim suçları başlığı altında, doğrudan işlenen suçlar bulunmaktadır. Kanunda, bilişim suçları başlığı altındaki suçlar şu şekilde maddelenmiştir:

 • Türk Ceza Kanunu madde 243’te bilişim sistemine izinsiz girişler suç olarak nitelendirilir.
 • Türk Ceza Kanunu madde 244’e göre kişilerin bilişim sistemini engellemesi, bozması, sistemin erişilemez kılınması, verilerin yok edilmesi ve değiştirilmesi de bilişim suçları kapsamına girmektedir.
 • Türk Ceza Kanunu madde 245’te ise banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması da suç olarak nitelendirilmiştir.
 • Türk Ceza Kanunu madde 245/a, yasak cihazların ve yasak programların kullanılmasını da suç olarak belirlemiştir.

Bunlarla birlikte bilişimin kullanılmasıyla işlenen diğer suçlar da bilişim suçları olarak adlandırılabilmektedir. Genel anlamda bilişim suçlarının neler olduğuna dair örnekleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

 • Bilişim sistemine hukuka aykırı bir şekilde giriş yapılması, sistemin işleyişinin engellenmesi, bozulması ve verilerle oynanması,
 • Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması durumu,
 • Suç işlemek için çeşitli türde programların ve kötü amaçlı yazılımların üretilmesi  ve satılması,
 • Kişisel verilerin kaydedilmesi, ele geçirilmesi, kullanılması ve yok edilmesi,
 • Çeşitli türde veri hırsızlıkları
 • Şantaj ve tehditler
 • Haberleşme özgürlüğünün engellenmesi, gizliliğinin ihlal edilmesi,
 • Bilişim kanalından hakaret suçlarının işlenmesi,
 • Bilişim kanalıyla dolandırıcılık ve hırsızlığın yapılması
 • Sahtecilik

gibi durum ve faaliyetler bilişim suçları adı altında incelenmektedir. Bilişim yoluyla yasaya karşı işlenmiş her suç bu başlık altında değerlendirilmektedir. Bu suçlar oldukça ciddi suçlardır. Bu nedenle bu suçların, ciddi cezai yaptırımları bulunmaktadır. Günümüzde, yukarıda sayılan durumlar sıkça yaşanmakta ve bu nedenle pek çok mağdur da ortaya çıkmaktadır. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınızda, bilişim suçları avukatı İzmir’e başvurmanız oldukça önem taşımaktadır. İzmir bilişim avukatı olan kişiler, bu konuda sizlere yardımcı olacaktır.

 

Bilişim Suçlarından Korunmak İçin Neler Yapılabilir?

Günümüzde, pek çok kişi bilişim suçlarının mağduru olabilmektedir. Bu durumlar, kredi kartı bilgilerinin çalınması, hesapların çalınması, çeşitli türdeki verilerin çalınması, haberleşmenin engellenmesi, dolandırılmak gibi durumlar olabilir. Bilişim suçlarından korunmak için alabileceğimiz bir takım önlemler bulunmaktadır. Bu önlemleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Kullanılan bilgisayarlarda anti-virüs programları kullanmak
 • Kişisel bilgilerin paylaşılmaması
 • Güvenli olmayan sitelere giriş yapılmaması
 • İnternette tanışılan kişilerle, kişisel bilgilerin kesinlikle paylaşılmaması
 • Kredi kartı bilgilerinin paylaşılmaması
 • Spamli maillerin ve mesajların açılmaması

Bu önlemler, oluşabilecek bilişim suçlarının önüne geçmekte etkili olacaktır. Ancak alınan önlemlere rağmen, yine bu suçlar gerçekleştirilebilir. Bu durumda ne yapılacağını bilişim suçları avukatı İzmir’e danışmak yerinde olacaktır. Bilişim suçlarında mağdur olan taraf, diğer tarafa dava açabilir. Suç işleyen kişi, işlediği suçun niteliğine göre ceza almaktadır. Suçluların ne kadar ceza alacağına dair maddeler, yasalarla belirlenmiştir.

Bilişim Suçlarında Cezası Ne Kadardır?

Bilişim suçlarında cezanın ne kadar olacağı, cezanın niteliğine göre değişim göstermektedir. Bilişim suçlarında cezalara örnek olarak aşağıdaki maddeleri gösterebiliriz:

 • Bilişim sistemine izinsiz giriş yapan kişiler için 1 yıla kadar hapis istenebilir.
 • Bilişim sisteminde verilerin yok edilmesi ise duruma göre 6 aydan 2 yıla kadar hapis ile cezalandırılabilir.
 • Bilişim sistemini izleyen kişi için ise 1 yıldan 3 yıl kadar hapis cezası uygulanabilir.
 • Bilişim sistemini bozan ya da tamamen engelleyen kişiler için 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istenebilir.

Bu tür davalar ile ilgili sorularınızı Bilişim Avukatı sayfasından giderebilirsiniz.

Tavsiye Edilen Yazılar

1 Yorum

 1. Etkili bir yazı olmuş, teşekkürler


Bir Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir