İzmir boşanma avukatı

“Boşanma davasında kadın hakları nelerdir?” gibi sorularınızın tümünün cevaplarına bu içeriğimizden ulaşabilirsiniz. Toplumumuzda boşanma davasını ilk kim açarsa dava sonucunda üstünlüğe sahip olduğu yanlış bilinen kanılar bulunmaktadır. Bu ifadeye ek olarak boşanma davasını eğer kadın açarsa nafaka gibi haklardan yararlanamayacağı gibi yanlış bilinen fikirlerde bulunmaktadır. Boşanma davası açma aşamasında davayı kadın veya erkek hangi taraf açarsa açsın verilen kararlar yetkili mahkeme takdiri sonucunda belirlenmektedir. Boşanma davasında kadının hakları ile alakalı merak ettiğiniz tüm soruların en net cevaplarına İzmir boşanma avukatı aracılığıyla kolaylıkla erişebilirsiniz.

Evi Terk Eden Kadın Boşanma Davası Açtığında Ne Olur?

Türk Medeni Kanunu’nun 164. maddesine göre eşlerden birinin evlilik yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle ortak konutu terk etmesi, diğerinin boşanması için geçerli bir sebeptir. Ancak bunun için durumun 6 ay devam etmesi, halen devam ediyor olması ve hâkimden veya noterden herhangi bir uyarının herhangi bir sonuca yol açmaması gerekir.

Öte yandan evden ayrılan bir kadın boşanma davası açarsa ne olur sorusunun iki cevabı var. Taraflardan biri geçerli bir sebep olmaksızın evi terk ederse ne kadın ne de erkek boşanma davası açamaz, çünkü kusurlu tarafın boşanma davası açması mümkün değildir. Ancak kadın, kanuni terkinden sonra boşanma davası açarsa, mahkemece gerekçe gösterilebilir.

Boşanma Davasını Kadın Açtığında Hakları Aynen Korunur Mu?

Boşanma davalarının açılması hangi tarafın talepte bulunduğunda dair hiçbir değişen sonuç bulunmamaktadır. Boşanma davasında kadının hakları hangi taraf açılırsa açılsın aynı şekilde devam etmektedir. Boşanma davasını kadın açarsa velayet, nafaka, manevi veya maddi tazminat, düğün takıları, birikimler ve taşınmaz malları gibi tüm konularda haklar olduğu gibi geçerlidir.

Boşanma Davasını Kadın Açarsa Dava Süresi Değişir Mi?

Boşanma davasını ister kadın ister erkek açsın hiçbir şekilde süreyle ilişkisi bulunmamaktadır. Özetle boşanma davasını kadın açarsa erkek tarafın açtığı ile aynı şekilde devam etmektedir. Boşanma davalarının sürelerini davanın hangi şekilde ilerlediği ile doğrudan alakalıdır. Bu kapsamda çekişmeli boşanma davaları kanun kapsamında 300 gün, anlaşmalı bir şekilde açılan davaları ise 40 iş günü sürmektedir.

Kadın Boşanma Davası Açtığında Erkek Kabul Etmezse Ne Olur?

Kadın boşanma davası açtığında erkek kabul etmezse ne olur sorusu da en çok merak edilen konulardan bir tanesidir. Boşanma davasının açıldığında davayı hangi tarafın açtığının herhangi bir önemi olmadığını bir önceki paragrafta açıklamıştık. Açılan davalarda taraflardan bir tanesinin kabul etmediği durumlarda dava çekişmeli olarak devam edecektir. Taraflar çekişmeli boşanma davası açmak istediklerinde davayı belirli sebeplere dayandırmalıdır. Bu sebepler genellikle:

 • Özel boşanma davası açmak için gerekli nedenler:
  • Terk etmek,
  • Küçük düşürücü bir suç işlemek,
  • Haysiyetsiz bir şekilde hayat sürmek,
  • Hayata kastetmek,
  • Onur kırıcı davranış sergilemek,
  • Kötü muamelede bulunmak,
 • Genel boşanma davası açmak için gerekli nedenler:
  • Fiili olarak işlenen ayrılık sebepleri,
  • Evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle oluşan geçimsizlikler

Çekişmeli boşanma davasında kadının hakları diğer davalarda olduğu gibi eşit tutulmaktadır.

Boşanma Davasını Kadın Açtığında Velayet Kime Verilir?

Boşanma davasını kadın açtığında dava sürecine göre görevli mahkeme koruma amaçlı olarak geçici velayet hakkını babadan alarak anneye verilmektedir. Tüm bu kararlar davanın işleyiş ve seyrine göre değişiklik göstermektedir. Bu tür konular hakkında davanız adına fikrini beyan etmesi için İzmir boşanma avukatı tavsiye edilmektedir.

Boşanma Davasında Aldatılan Kadının Hakkı

Aldatılan bir kadının boşanma davası açtığında hakları diğer davalara göre çok daha farklı olabilmektedir. Aldatılan kadının aldatıldığını ispat etmesi için toplaması gereken delillere oldukça fazla dikkat etmesi gerekmektedir. Bu kapsamda sizlerde aldatıldığını iyi bir şekilde ispat etmek için boşanma avukatı İzmir Bornova ile çalışabilirsiniz. Alanında uzman avukatlar sizleri için gerekli tüm delilleri kanuna uygun bir şekilde toplamanıza yardımcı olacaktır. Topladığınız kanuna uygunsuz deliler mahkeme tarafından hiçbir şekilde incelenmeyeceğini tekrar hatırlatmak isteriz.

Aldatma Davalarında Geçerli Deliller Nelerdir?

Aldatma davalarında geçerli bir delilin sunulmasının önemine bir önceki paragrafa değinmiştik. Bu kapsamda en net bilgileri edinmek için sizlerde boşanma avukatı İzmir Konak şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Davalarda geçerli olarak kabul edilen deliller genellikle:

 • Otelde başka birisi ile kalan eşin kaldığını ispat eden güvenlik kamerası görüntüleri,
 • Eşin başka birisinden çocuğunun olduğunun ispati,
 • Telefon yazışmaları,
 • Cinsel yolla bulaşabilecek bir hastalığa yakalanılması

Delilerin nasıl bir araya geldiği, yukarıda bahsedilen konular kadar önemlidir. Hukuken toplanmayan deliller (gizli kameralar, medya dinleyicileri, telefonunuza yüklenebilen casus yazılımlar vb.) mahkemede hukuki sorunları lehinize sunabilir.​

Dolayısıyla boşanma süreci başladıktan sonra yorgunluk ve aşınmanın etkileri insanların sosyal hayatlarını da etkiler. Ancak aynı zamanda insanların ve çocukların psikolojisini de derinden incitir. Durum çocuklar için oldukça yıkıcıdır ve gelişim çağındayken onları daha çok üzer. Boşanmanız sırasında ve sonrasında çocuk bakımı görevlerinizi mümkün olduğunca eksiksiz yerine getirin. Gerekli psikolojik desteği almanız için sizi uyaralım.

İlk olarak, bu durumda karşı tarafa karşı her zaman önemli manevi tazminat talep edebilirsiniz. Tüm bu işlemleriniz için İzmir boşanma avukatı danışmanlık hizmetini tercih edebilirsiniz.

Boşanma Davası Açan Kadın Nafaka Alabilir Mi?

Bu süreçlerde hâkimler birçok konuyu göz önünde bulundurarak karar vermek zorundadır. İnsanların yaşam koşulları varsa, çocuk bakımı ve yaşam giderleri bir bütün olarak ele alınması gereken konulardır. Kadın boşanma davası açarsa nafaka alma hakkı vardır. Boşanma davasında kadının nafaka alıp alamayacağı sorusuna cevap olarak, dava önceliği ne olursa olsun kadın ve erkek eşit nafaka hakkına sahiptir. Bu haklardan yararlanmanın koşulu, gerekli koşulların sağlanmasıdır.

Boşanma Davasını Kadın Açarsa Tazminat Alabilir Mi? 

Boşanma davasını açan kadın veya davayı açan kişiden bağımsız olarak maddi veya manevi tazminat talep edilebilir. Bunun yanı sıra boşanma davası açan kadınların yukarıda sayılan haklara ek olarak hakları da geçerlidir. Mücevher alacakları, mülkiyet rejimlerinden doğan alacakları, aile konutlarının şerhleri ​​talep edilebilir.

Bütün bunları bir araya getirdiğimizde, kadının boşanma davası açmasının erkeğin boşanma davası açmasından farkı olmadığını söyleyerek ne olur sorusuna cevap verebiliriz. Boşanma davasında davayı açan tarafın geçerli delillere sahip olması önemlidir. Aslında sonuç, davayı hangi tarafın açtığına değil, kimin kusurlu olduğuna bağlıdır.

“Aldatma(Zina) Sebebiyle Boşanma Davası Nedir?” yazımızı okumak için tıklayın.

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir