bosanmada-mal-paylasimi-nasil-olur

İzmir boşanma avukatı, boşanmada mal paylaşımı genellikle, evlilik mahkeme kararıyla sona erdikten sonra evlilik içinde edinilen malların adil bir şekilde bölünmesine dayanır. Boşanma davası ile birlikte mal paylaşımı davası açılamaz. Mal paylaşımı davası, boşanma davasıyla aynı anda, ancak ayrı bir dava olarak açılırsa; Mahkeme, mal varlığının bölünmesi durumunda boşanma davasının sonuçlandırılmasını esasa ilişkin bir mesele haline getirir. Yani önce boşanma davası açılır ve boşanma kararı verildikten sonra mal paylaşımı davası başlar.

Mevcut medeni kanun 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe girer. Malvarlığının bölünmesine ilişkin olarak 01/01/2002 tarihinden önceki döneme ilişkin yasal düzenlemeler ile bu tarihten sonraki döneme ilişkin yasal düzenlemeler birbirinden tamamen farklıdır.

Birinci dönem: 01/01/2002 tarihinden önce satın alınan mallar kayıtlı kişinin malı sayılır. Zira 01.01.2002 tarihinden önce geçerli olan medeni kanunda eşler arasında mal ayrılığı geçerli olduğu kabul edilmiştir.

İkinci dönem (cari dönem): 01.01.2002 tarihinden sonra yürürlüğe giren mevcut medeni kanun, malvarlığının yarısı ilkesine göre edinilmiş mallara katılmanın düzenlenmesini kanuni mal rejimi olarak kabul etmiştir. Yani eşlerin evlilikte elde ettikleri servet genellikle yarıya indirilir.

Her iki dönem için de temel kural şudur: Evlenmeden önce edinilen mallar, tescil edenin kişisel malı olarak kabul edilir ve boşanma durumunda mal paylaşımına dâhil edilmez.

Özellikle belirtmek gerekir ki, boşanma davası açarken, mal paylaşımının belirsiz bir talep olarak sunulması gerekir.

Boşanma Durumunda Mal Paylaşımı 

Boşanma kararı kesinleşince boşananlar arasında dava açılır. Taraflar mal paylaşımı davası ile üç talepte bulunabilirler.

Boşanma durumunda mal paylaşımı, eşlerin edindiği mal paylaşımına dayanır. Bu nedenle evlilik öncesi edinilmiş mallar mal varlığı dağıtımına dâhil edilemez. Evlilikte edinilen malın bölüştürülmesindeki kural, malın yarısı olmakla birlikte, bu kuralın bölünme oranını değiştiren bazı uygulama esasları vardır. Boşanma sırasında mal bölünürken işlem şu şekilde başlar:

Boşanma anında mal bölündüğünde, her eş önce şahsi malını alır yani bu mal bölünmeye dâhil edilmez. Kişisel mal olarak kabul edilen bu malvarlıkları şunlardır:

Eşlerden birine mal rejimin başlangıcında veya sonradan miras yoluyla veya diğer kazançlı faaliyetlerle edinilen mallar,

 * Eşlerden birinin sadece kişisel kullanım için ayrılabilecek eşyaları,

*Yukarıdaki kişisel mallar yerine geçen değerler

 Her eş kişisel malını aldıktan sonra, evlilikte edinilen “edinilmiş mal” ikiye bölünür. Evlilik sırasında elde edilen “edinilmiş mallar” kanunda şu şekilde tanımlanmıştır:

 * Çalışma karşılığında olan hak

 * Bahsi geçen taşınır maldan elde edilen gelir (mülkün kendisinden değil, taşınır maldan elde edilen gelir, kişisel mal geliri),

 * SGK veya sosyal yardım kuruluşları ve personeli desteklemek için kurulan kurum veya sandıkları,

 * İş gücü kaybı nedeniyle maddi tazminat (örneğin, iş kazası nedeniyle çalışan eşe maddi tazminat),

  * Değerleri satın alınan malların yerine geçen.

Eşler, evlilik içi bir sözleşme yaparak kişisel mal olarak kabul edilenleri seçebilirler. Boşanma halinde, eşlerin mesleklerini icra ederken edindikleri malvarlığı veya ticaret faaliyeti sonucu edindikleri malvarlığı ile mal rejimi sözleşmesi akdedilerek, eşler bölünmeden çıkarılabilirler. “kişisel mülkiyet” “uygulanabilir.

İzmir boşanma avukatı tavsiye, eşlerden biri taşınır mal olduğunu iddia ederse bunu ispat etmesi gerekir. Bunun nedeni, evlilik sırasında edinilen mülkün genellikle kişisel mülk değil, edinilmiş mülk olarak kabul edilmesidir. Eşlerden biri evlilik sırasında edindiği malın şahsi mal olduğunu ispat edemezse, bu mal bölünmeye edinilmiş mal olarak girer.

Bazen kişisel ve kazanılmış serveti dengelemek gerekir. Eşin borçlarının şahsi mal varlığı ile ödenmesi veya iktisap edilen malvarlığının borçlarının şahsi mal varlığı ile ödenmesi halinde tasfiye sırasında tazminat talep edilebilir (MK m.230). Örneğin, evlenmeden önce ev alan eş, o evin satışından elde ettiği para ile evlilik sırasında kazandığı bir miktar parayı birleştirerek yeni bir ev alırsa; Evlilik öncesi edinilen ev kişisel mülkiyet olarak kabul edildiğinden, bu özel durumda kişisel mülkiyetten edinilmiş mülkiyete geçiş söz konusudur. Tazminat, bu geçişin hak kaybına neden olmasını engeller.

Boşanmada Mal Paylaşımı Davası Açma Süresi (Zaman Aşımı)

Boşanma dilekçesi, belirli bir zamanaşımı süresi dolmadan önce yapılmalıdır. Mal paylaşımı davası, boşanma kararının tamamlanmasından itibaren 10 yıl içinde açılmalıdır (İstinaf Mahkemesi HGK 2013/520 k). Kanunen öngörülen 10 yıllık sürenin dolması halinde varlık tahsis talebinde bulunulamaz.

Boşanma davası uygulamada henüz kapanmamakla birlikte ayrı bir usulde mal paylaşımı istenmektedir. Bu durumda mal paylaşımı ile ilgilenen mahkeme boşanma sürecinin tamamlanmasını bekleyecek ve zamanaşımı sorunu bu şekilde daha kolay ortadan kalkmış olacaktır.

Detaylı bilgi almak için Boşanma Avukatı sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir