boşanma avukatı izmir

“Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer? Çekişmeli boşanma ne kadar sürer?” gibi aklınıza gelen tüm soruların cevaplarına bu sayfa aracılığıyla kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Boşanma davaları iki eş arasında oluşan anlaşmazlık sonucunda evlilik birliğini sonlandırmak için açılan bir dava türüdür. Bu dava içerisinde mal paylaşımı, nafaka, vekalet gibi konularda tartışılmaktadır. Sizlerde eşiniz ile bu konularda uzlaşamıyorsanız davanızı çekişmeli olarak açabilirsiniz. Boşanma davaları ile alakalı aklınıza takılan tüm soruların cevaplarına bu sayfadan kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bu sayfada yer almayan sorularınızın cevaplarını merak ediyorsanız İzmir boşanma avukatı tarafından danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Çekişmeli Boşanma Davası Hangi Sebeplerden Dolayı Açılır?

Çekişmeli boşanma davası açmak için dava nedenlerinin dayandırılması gereken bazı sebepler bulunmalıdır. Bu sebepler genel ve özel olarak iki farlı başlık altında incelenmektedir. Çekişmeli boşanma davası sebepleri aşağıda listelenmiştir.

 • Özel boşanma davası açmak için gerekli nedenler:
  • Terk etmek,
  • Küçük düşürücü bir suç işlemek,
  • Haysiyetsiz bir şekilde hayat sürmek,
  • Hayata kastetmek,
  • Onur kırıcı davranış sergilemek,
  • Kötü muamelede bulunmak,
 • Genel boşanma davası açmak için gerekli nedenler:
  • Fiili olarak işlenen ayrılık sebepleri,
  • Evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle oluşan geçimsizlikler

Çekişmeli boşama davalarında sizlere eşlik etmesi için İzmir Bornova boşanma avukatı tavsiye edilmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davaları Nasıl Açılır?

Boşanmanın özel veya genel sebeplerinden bir veya birkaçına dayanılarak açılacak olan çekişmeli boşanma davaları, bunun yerine karşı tarafın tüm gereksinimlerini içeren yazılı bir dilekçe ile sebebini ispatlayan delillerle birlikte açılacaktır.  Çekişmeli boşanma davalarının açılacağı mahkeme Aile Mahkemesidir. Aile mahkemesinin yokluğunda, ilk derece hukuk mahkemesi, çekişmeli boşanma davalarına bakmak için aile mahkemesi görevi görür. Yetkili mahkeme, eşlerin en son birlikte yaşadıkları veya davacının oturduğu yer mahkemesidir. Başvuruyu gönderdikten sonra, sevk edilen acente, ilgili ücret ve masrafların depozitosu ve kasiyerine ilişkin tahakkuk fişini başvuru sahibine teslim edecektir. Harç ve masraflar ödendikten hemen sonra dosyaya bir taban numarası verilir ve hangi mahkemeye devredileceği belirlenir. Çekişmeli olarak yürütülen boşanma davaları dosyaları tevzi edilen aile mahkemeleridir. Bir tensip tutanağı hazırlanarak davalı ve davacıya tensip tutanağı tebliğ edilmektedir. Bu doğrultuda söz konusu olan tensip tutanağında tarafların davalara bakımından yapılması gereken bir cevap dilekçesi sunma, dava harcı yatırma, delil sunma gibi işlemler için ön inceleme günü yazılmaktadır.

Çekişmeli boşanma davaları açmak için boşanma avukatı İzmir Bornova ofisleriniz ziyaret edebilirsiniz.

Çekişmeli Boşanma Davalarında Hâkim Nelere Dikkat Eder?

Çekişmeli boşanma davalarında hakimler genellikle toplanmış olan delillere ve tarafların sunmuş oldukları iddialara dikkat etmektedir. Davaya atanmış olan hâkim tarafların iddia ve taleplerini destekleyen delilleri değerlendirerek kanaate varacaktır. Bu doğrultuda hakimler öncelikler taraflardan gelen iddiaların doğruluğunu ve geçerliliğini tespit ederek savunmaların genişletilmesi yasağı ilkesini de dikkate olarak incelemektedir. Bu kapsamda mahkemeye sunulan iddiaların geçersiz ve çelişkili olması durumunda yetkili hâkim karar veremeyecek ve dava süresi uzayacaktır.

Davaya atanan hakimlerin karar vermesi için mahkemeye sunulmuş olan delillerin açık bir şekilde sunulmuş olması gerekir. Bu şekilde gerçekleşmeyen işlemlerde gerekçesiz olarak verilen kararlar üst mahkeme tarafından istinaf mahkemesi tarafından bozulma ihtimali bulunmaktadır. Bu sebepten ötürü mahkeme tarafından verilen kararların hiçbirinin gerekçesiz verilemeyeceği için hakimler verdiği kararları gerekçeye dayandırmalıdır.

Çekişmeli Boşanma Davasında Hâkim Neler Sorar?

Çekişmeli boşanma davalarında tanık beyanları en önemli delillerden biridir. Tanıklar gördüklerini veya duyduklarını anlatarak iki eş arasındaki olaylara ışık tutar. Duruşma günü, eşler arasında yaşanan sorunlara ışık tutmak için önce tanıklar belirleniyor ve ardından tanıkların ifadeleri isteniyor.

Özellikle dava sebebi ve uyuşmazlıklar hakkında ifade vermeye çağrılan tanıklar, davaya yarar sağlamayan kulaktan dolma veya üçüncü bir şahıs tarafından aktarılan bilgilere dayanarak mahkemeye bildirmektedir. Hâkim özellikle kendi gözleriyle gördüklerini ve duyduklarını tanıklardan duymak istedi. Başka duygulara dayalı sorular, hâkimin kararını etkileyebilecek gerekçeler değildir. Hâkim tanığa gerekli gördüğü soruları sorar ve müvekkilin avukatı da tanığa sorular sorabilir. Davalarda sizleri savunması için boşanma avukatı İzmir Konak şubeleri ile görüşme sağlayabilirsiniz.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma davaları genellikle 8 ay ile 18 ay arasında değişmekte olup, ortalama 1,5 yıl civarındadır. Bu süre, ilk derece mahkemesi olan Aile Mahkemesi’ndeki davanın süresidir. Mahkeme sürecinden sonra tarafların başvuru yapması halinde temyiz aşamasına geçilecektir. Temyiz aşaması Bölge Mahkemesindedir ve en az 1 yıl sürmesi beklenmektedir. Boşanma davaları genellikle Temyiz Mahkemesi’nden 2 yıl sonra geri döner. Bu süre mahkemenin iş yüküne göre değişiklik gösterebilir.

Çekişmeli Boşanma Davası Kaç Celsede Biter?

Mahkeme sayısı bakımından genellikle ihtilaflı boşanma davalarına bakan 5-6 mahkeme vardır, duruşmalar arasındaki süre genellikle 3-4 aydır, bu nedenle ortalama dava süresi 1,5 yıl olarak kabul edilebilir. Ancak bu süreler kesin değildir. Bazı boşanma davaları tek celsede çözülür.

Çekişmeli Boşanma Kaç Yıl Sürüyor?

Çekişmeli boşanma davaları, dava dosyasındaki delillere, iddia ve taleplere, incelenmesi gereken hususlara ve bilirkişi incelemesine gerek olup olmadığına bağlı olarak genellikle 1,5 yıl kadar sürer. Tartışmalı boşanma davaları ilk derece mahkemesine 1,5 yıl sürebilir ve temyiz aşamasında en az bir yıl daha sürmesi beklenir. Yani genel olarak ihtilaflı boşanma davalarının sonuçlanması 2,5 yılı bulabilmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Kazanılır?

Çekişmeli boşanma davasını kazanabilmek için kanunla belirlenen usul ve sürelere azami dikkat gösterilmelidir. Özellikle hak kayıplarının önlenmesi çok önemli bir konudur. Aslında usuli nedenlerle, haklı olduğu ve doğruluğunu açıkça gösteren deliller bulunduğu takdirde, bu delili kullanma hakkı kaybedilebilir.

Ancak dilekçe davasının sunulması sürecinde, temyiz ve temyizin tespiti, dava stratejisinin belirlenmesi, karşı tarafın ileri sürebileceği savların hazırlanması hususlarını dikkate almak gerekir ve en önemlisi şudur. İtirazın kanıtlarla desteklenip desteklenmediğini değerlendirmek.

Tarafların itiraz ve taleplerinin zamanında ve zamanında sunulması gerekir, yeterli ve açık delillerle desteklenen taraf boşanma davasında kazanan taraf olabilir. Tartışmalı bir boşanma avukatı tüm bu konulara odaklanarak davayı takip etmektedir.

Sizlerde bu tür davalarınız için boşanma avukatı İzmir ofislerini ziyaret ederek konu hakkında çok daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir