Ceza davasında emekli durumuna karşı yargılama sonucunda meydana gelen hüküm çeşidi olarak karşımıza çıkar. Sanık esnasında fiil ile birlikte herhangi bir hüküm ya da dava oluşturulduysa duruşma sona erer ve beraberinde davanın reddi oluşturulur. 5721 sayılı ceza muhakemesi kanunu doğrultusunda duruşmanın sona ermesi ile birlikte hüküm verilmektedir.

Aynı zamanda diğer bir madde ile birlikte aynı fiil nedeniyle sanık için verilen hüküm ve beraberinde dava varsa dava reddi oluşturulur. Gerçekleşen bu düzenleme ile birlikte davanın reddi beyanı oluşturulmaktadır. Davanın reddi karar verilmesi ile birlikte maddelere bağlı olarak son karar şekilde kabul edilir. Böylece davanın reddi dışında bazı hükümler meydana gelmektedir. Başlıca hüküm şu şekilde karşımıza çıkar;

  • Beraat kararı,
  • Mahkumiyet,
  • Ceza verilmesine yer olmadığı,
  • Güvenlik tedbirine karşı,
  • Davanın düşmesi kararı gibi olmaktadır.

Davanın Reddi Kararı Şartları

Davanın reddi kararı belirli ilkeler doğrultusunda güvence altına alınmaktadır. Mevcut ilkeye bağlı olarak kişi hakkında oluşturulan fiil ile birlikte birden çok dava açılması ya da hüküm verilmemesi gereklidir. Gerçekleşen uygulama ile birlikte mevcut ceza mahkemeleri tarafından davanın varlığı gibi konularda mükerrer dava meydana geldiği takdirde bazı özellikler aranır.

Bu esnada aranan özellikler şu şekildedir; sanık hakkında bulunan davaların taraflarını aynı olması gibi, dava suç tarihinin aynı olması ve beraberliğini dava konusu olayının aynı olması gibi durumlar özellikleri arasında yer almaktadır.

Yukarıdaki şartların varlığı ile birlikte sanık ile birlikte fiil nedeniyle açılma veya hükümet karşı herhangi bir ceza davası mevcut maddeler gereği davanın reddi meydana gelebilmektedir. Meydana gelen mükerrer dava içerisinde oluşabilmesi için öncelikle davanın açılmış olması gerekecektir. Mevcut fiil nedeni ile meydana gelen karara karşı kamu davası açılması herhangi bir şart açıldığını ifade etmez. Mevcut kamu davası olmadığı takdirde fiil sonrası davanın reddi kararı verilememektedir.

Davanın Reddi Kararına İtiraz

Davanın reddi kararına itiraz konusuna karşı mahkeme tarafından verilen karara bağlı olarak belirli bir derece içerisinde herhangi bir mahkeme tarafından değerlendirme imkanı oluşturulmuştur. Mevcut itiraz süresi ile birlikte oluşturulan tebliğden sonra mevcut 7 gün içerisinde davanın reddi ve itiraz oluşturulur.

Kararın denetlenmesi ve beraberinde herhangi bir temyiz kanun yoluyla da bu durum yaşanması olasıdır. Sahip olunan İstinaf ile birlikte oluşturulmuş mahkumiyet kararına bağlı olarak maddi ve beraberliğini hukuki olarak denetim oluşturulur. Bu şekilde davanın reddi itiraz süreci oluşturulacaktır.

Daha fazla detaylı bilgi için ceza hukuku sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir