Yüzünü bir eli ile kapatmış, diğer elini ekrana uzatmış kadın görseli

18 yaşın altındaki kişiler, Türk Ceza Kanunu’na göre çocuk kabul edilirler ve cinsel istismar suçunun mağduru da çocuk olur. Bu suç, Türk Ceza Kanunu’nun 103. maddesinde tanımlanmıştır bir suçtur. Cinsel istismar sadece tecavüzü değil, bedensel teması içeren her türlü hareketi de içermektedir. Örneğin, çocuğun okşanması, öpülmesi veya failin kendi cinsel organına dokundurması gibi hareketler de cinsel istismar olarak kabul edilmektedir. Cinsel istismar suçu, tüm çocukları kapsamaktadır, ancak ilgili hükümde 18 yaş altındaki çocukların yaşına göre bir ayrım yapılmaktadır.

Cinsel istismar suçlarına ilişkin olarak, çocuk kavramı üç farklı kategoride ele alınmaktadır:

  • 15 yaşını doldurmamış çocukların cinsel istismarı,
  • 15 yaşını doldurmuş olsa da, fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını anlama yeteneği gelişmemiş çocukların cinsel istismarı,
  • 15-18 yaş aralığındaki çocukların, sadece zorlama, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedenle gerçekleştirilen cinsel istismarı.

Kanun, çocukların cinsel istismarı suçunu basit ve nitelikli olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Basit cinsel istismar suçu, çocuğun bedeni üzerinde cinsel arzuların tatmin edilmesi amacıyla cinsel ilişki düzeyinde olmayan saldırıları içerir. Bu tür eylemler, sürekli olmalı ve ani şekilde gerçekleşmemelidir. Ayrıca, sarkıntılık düzeyinde kalmış basit cinsel istismar suçu da düzenlenmiştir, bu en hafif istismar şeklidir. Eylem ani ve keskin değilse, sarkıntılık düzeyinde kaldığı söylenebilir. Ancak, bu durum cinsel tacizle karıştırılmamalıdır. Cinsel tacizde temas yokken, cinsel istismarda sarkıntılık düzeyinde kalmış olsa bile bir temas vardır. İzmir ceza avukatı arayışınız için büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Cinsel İstismar Cezası

Cinsel istismar TCK 103 uyarınca, basit halinin cezası: Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz ila on beş yıl arasında değişen bir hapis cezası ile cezalandırılır. Eğer cinsel istismar sadece sarkıntılık düzeyinde kalmışsa, üç ila sekiz yıl arasında değişen bir hapis cezası verilir. Eğer mağdurun yaşı on iki yaşın altındaysa, istismar durumunda verilecek ceza on yıldan az olamaz. Eğer sarkıntılık düzeyinde kalmış bir suç varsa, ceza beş yıldan az olamaz.

Ancak, sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun faili çocuk ise, soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun, velisinin veya vasisinin şikayetine bağlıdır. Çocuğa karşı işlenen nitelikli cinsel saldırı suçu, kanunda vücuda “organ” veya “başka bir cisim sokulması” şeklinde düzenlenmiştir. Bu suça “tecavüz suçu” da denir.

Suçun gerçekleşmesi için, organ veya başka bir cismin vücuda sokulması lüzumludur. Bu kapsamda, parmak gibi diğer organların da vücuda sokulması suçu nitelikli hale getirebilir. Ayrıca, bu davranışın cinsel arzuların tatmini amacıyla gerçekleştirilmesi de gerekli değildir. Eğer bir cinsel istismar eylemi, vücuda bir organ veya başka bir cisim sokularak gerçekleştirilirse, bu durumda fail on altı yıldan az olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılır. Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması halinde, verilecek ceza on sekiz yıldan az olamaz.

Cinsel İstismar Zaman Aşımı

Cinsel istismar suçunun çocuklara karşı sarkıntılık düzeyinde kalmış olması durumunda, eğer suçu işleyen kişi çocuk ise soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun, velisinin veya vasisinin şikayetine bağlıdır. Ancak bu durumda mağdurun velisi veya vasisi şikayetçi olmadıkça soruşturma yapılamaz. Şikâyet hakkı, suçun işlenmesi ve şüphelinin öğrenilmesinden itibaren 6 ay içinde kullanılmalıdır. Ancak çocuk cinsel istismarı suçu için bu süre 6 ayı aşamaz ve şikâyete bağlı değildir. Savcılık, soruşturmayı kendiliğinden yürütür. Temel cinsel istismar suçu için dava zamanaşımı süresi 15 yıldır. Bu süre boyunca her zaman soruşturma yürütülebilir ve fail hakkında kamu davası açılabilir. Ceza avukatı İzmir ve çevresi illerinde aranıyorsa öncelikle büromuza danışmanızı öneririz.

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir