Haklı nedenle fesih, iyi niyet kuralları çerçevesinde iş ilişkisini sürdürmekle yükümlü olmayan kişiye iş ilişkisini derhal sona erdirme hakkını veren ve bozucu bir yenilik yaratan haktır. İşten çıkarma ve işten çıkarma, ilişkinin geri kalanında taraflardan biri için dayanılmaz hale gelebilir. Yani işveren haklı nedenle cayma hakkına sahip olabileceği gibi işçinin haklı nedenle cayma hakkına da sahip olabilir. Bu aşamada önemli olan haklı nedenle fesih sebebinin gerekçesidir.

Belirli süreli veya açık uçlu iş sözleşmeleri, taraflarca sözleşmenin sona ermesinden önce veya belirli durumların gerçekleşmesi üzerine, bildirim süresi beklenmeksizin feshedilebilir veya hak ile fesih, bildirimin sona ermesi beklenmeksizin derhal yapılabilir. Sözleşme İş Kanunu’nun 24. maddesinde haklı nedenle işten çıkarma işçi açısından ele alınırken, 25. maddede haklı nedenle işten çıkarma işveren açısından ele alınmaktadır ve İş Kanunu’nun 25. Maddesinde bir nedenden dolayı işten çıkarılma gerekçelerine ayrılmış maddelerdir.

Haklı Fesih Davası Nedenleri

Ülkemizde özellikle aile işletmeleri bağlamında belirli sıklıklarla ortaya çıkan haklı fesih davaları toplumlarda çoğunluğun haklarının ihlallerine karşı azınlığın eylemleriyle korunmasını ve şirketin devamlılığını sağlamaya yönelik tedbirler içerir. Kötü yönetim nedeniyle işlevsiz hale gelen ve amacına ulaşmak için mücadele eden bir şirket, haklı neden olduğunu kanun maddesinde açıklamamış, haklı sebep teşkil eden durumlara örnekler vermemiştir. Hâkim, önünde meydana gelen somut olaya göre uyuşmazlıkta neyin haksız sebep teşkil ettiğini takdir edecektir. Varlığının devamı için bütün imkânlar tükendiyse şirket haklı nedenle tasfiye edilebilir. TKK ruhunda işin devamlılığı her zaman esastır, bu nedenle değerlendirme sırasında diğer çözümler mahkemeler tarafından değerlendirilir. Davacı da haklı sebep göstermekten suçluysa, dava reddedilebilir.

Haklı Fesih Davası Süresi

Her dava türü kendine göre ortalama sürelere sahiptir ve davanın sonuçlanması için net bir şey söylemek zordur. Her davanın içeriği ve sebebi farklı olduğundan dava süreçleri de farklı işlenir ve bu doğrultuda net bir süre veya tarih vermek zordur. Fakat iş mahkemelerinde açılan işçi tazminat ve tazminat talepleri ile işçi ile işveren arasındaki iş uyuşmazlıklarının sonuçlandırılması için gerekli süre 540 gün olarak belirlenmiştir.

Dava türlerinde bu süre elbette farklılık gösterir. Kimi davalar daha uzun zaman alırken kimi davalar kısa sürede çözüme kavuşturulur. Haklı fesih davaları da belirlenen süreden erken veya yaşanabilecek komplikasyonlar sebebiyle daha geç bitmesi mümkün bir dava türüdür.

Detaylı bilgi almak için ceza hukuku sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir