Trafik Kazası Sonucu Ölüme Sebebiyet Verme Suçu Nedir?

Trafik kazası sonucu ölüme sebebiyet verme suçunun pek çok farklı durumu ve cezası bulunmaktadır. Bu sebepten ötürü yaşanan ölümlü bir trafik kazasından sonra alanında uzman İzmir asliye ceza avukatları ile iletişime geçebilirsiniz. Geçeceğiniz bu iletişimin ardından uzman avukatlar içerisinde bulunmuş olduğunuz durum ile alakalı derin bir analiz süreci başlatacak ve ayrıntılı bir rapor elde ettikten sonra sizlerle paylaşacaktır.

Taksirle adam öldürme, bir kişinin hayatının “öngörülemeyen” öngörülebilir sonuçlar nedeniyle özen ve dikkat yükümlülüğüne aykırı olarak haksız bir eylemle sona ermesidir. Bilinçli adam öldürme ise, failin yanlış bir davranış sonucunda bir kişinin ölebileceğini “öngörmesine” rağmen, şansa veya bireysel beceriye dayanan bir eylemdir.

Basit adam öldürme suçu veya bilinçli kasten adam öldürme suçunda, her iki durumda da fail “öldürme” sonucunu istemiyorsa taksir sorumluluğu doğar. Fail, suçu “cinayet” nedeniyle bilerek işliyorsa, bu adam öldürme suçu değil, kasten adam öldürme suçudur. Taksirli fiil ölüme neden olmayıp mağdurun yaralanmasına neden oluyorsa taksirle yaralama suçunu oluşturur.

Taksirli ölüme sebep olan faile karşı mağdur yakınlarının maddi manevi tazminat davası açma hakları bulunmaktadır.

Trafik Kazalarında Suç Kavramı ve Suçun Taksirin Unsurları

Aşağıda sizlere değineceğimiz maddeler genel olarak değerlendirildiği için tüm dava konuları için birebir olarak uyuşmazlık gösterebilir. Sizlerde kendi davanız hakkında net bir bilgiye ulaşmak için İzmir ağır ceza avukatları ile görüşme sağlayabilirsiniz. Taksirli suç, suç işleyen kişinin öngörülü bir şekilde davranmaması, özen göstermemesi durumlardan kaynaklanmaktadır. Ceza avukatı İzmir şubesinden alınan net bilgilere göre taksirli suçun unsurları aşağıda listelenmiştir.

  • Yaşanan olayda fiilin taksirle işlenebilmiş olma ihtimali: Bir olay içerisinde var olan fiilin cezalandırılması için açık bir şekilde ilgili kanunda o davranışın taksirli suç olarak belirtilmesi gerekmektedir. Taksirli suçlar ülkemizde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda açık bir şekilde belirtilmiştir. Kasti olarak işlenebilecek olan suçlar da kanunda açık bir şekilde belirtilmediği haller taksirli suç kategorisinde yer almamaktadır.
  • Hareketin İradiliği: Suçu işleyen fiil yapmış olduğu hareketi kendi hür iradesiyle gerçekleştirmelidir. Taksirli şekilde işlenen tüm suçlarda kasten işlenen suçlar gibi fiili bir şekilde işleyen kişinin özgürlüğü bulunmalıdır. Fail irade özgürlüğünü kaybetse bile yaşanan olaylardan yine kendisi sorumlu olacaktır. Örnek olarak alkollü bir şekilde araç sürerek bir kişinin ölümüne neden olan kişi genel olarak taksirli suç ilkesine göre yargılanmaktadır. Bu konuda en net bilgileri ceza avukatı İzmir şubesinden alabilirsiniz.
  • Kasıtsız Sonuçlar: Failin, suçun oluşmasına neden olan davranışı isteyerek yapmış olsa dahi, davranışın sonuçlarının oluşmasını istememiş olması gerekir. Kasıtsız sonuç, ihmal suçunu kasıtlı suçtan ayıran en önemli özelliktir. Fail de sonucun olmasını istiyorsa artık taksirle suç değil, kasten suç oluyor. Örneğin, alkollü bir sürücü bilerek suç işler ve kasten adam öldürmek için araç kullanırsa, fail taksir suçu hükümlerine göre yargılanmayacak, kast suçu hükümlerine göre yargılanacaktır.
  • Davranış ile sonuç arasında nedensel bir ilişki olmalıdır: Oyuncunun davranışı ile sonuç arasında nedensel bir ilişki olmalıdır.
  • Sonuç öngörülebilir olmalıdır: Suç ihmalinden söz edebilmek için sonucun öngörülebilir olması gerekir. Aktörün ihmalkâr davranışı, sonucun olacağını umması değil, öngörülebilir sonucu öngörmemesi olmalıdır.

Trafik Kazalarına Göre Bilinçli Taksirle Adam Öldürme Haline Verilebilecek Örnekler;

  • Yasal sınırları aşarak alkol tüketen bir kişinin o halde araç sürerek trafik kazasına sebep olması ve bu neticede bir kişinin ölümüne neden olduğunda işlenen fiil bilinçli taksirli olarak işlendiğinde olayın failine bilinçli taksir hükümlerine göre bir ceza verilmektedir. Bu olay içerisinde yer alan fail yüksek oranda alkol tüketerek araç sürdüğü için bir kişinin hayatına neden olabileceğini bildiği halde araç başına geçmiş sayılmaktadır.
  • Trafikte bulunan ışıklı cihazlara uymayarak kaza yapan bir kişi oluşan kaza neticesinde bir kişinin ölümüne bilinçli bir şekilde neden olduğu için bilinçli taksir hükümlerine göre yargılanmaktadır. Bu olay içerisinde yer alan fail trafik işaretlerine uymadığı için bir kişinin ölümüne neden olabileceğini öngördüğü halde suçu işlemeye devam ettiği kabul edilmektedir.

  Trafik Kazası ve Taksirle Adam Öldürme Suçu Nedir?

Sizlerde trafik kazası ve taksirle adam öldürme suçu ile karşı karşıya kaldıysanız alanında uzman İzmir ceza avukatı ile görüşme sağlayabilirsiniz. Ceza avukatı İzmir aynı zamanda İzmir ağır ceza avukatlığı ve İzmir asliye ceza avukatlığını da üstlenmektedir. Trafik kazaları kasıtlı bir şekilde işlenen suçlar kategorisinde değil taksirli işlenen suç olarak değerlendirilmektedir. Trafik kazaları sürücünün özen ve dikkat yükümlülüklerine aykırı bir şekilde davranması sonucunda oluşmaktadır. Bu sebepten ötürü trafik kazaları genel ve bilinçli taksirle meydana gelmektedir. Trafik kazası sonucunda ölüme sebep olan kişi farklı taksir suçları ile cezalandırılmaktadır.

Trafik kazasında taksirle ölüme sebebiyet verme suçunun soruşturulması için dava açılabilmesi için öncelikle failin kusurunun tespit edilmesi gerekir. Uygulamada, aktörün kusurunu tanımlamak için birincil ve ikincil kusurlar arasında bir ayrım yapılır. Trafik kazası olması halinde, failin kusur derecesi bilirkişi değerlendirmesi ile belirlenir. Kural ihlalleri uzmanlar tarafından tek tek değerlendirilir ve kusur oranı belirlenir. Bilirkişi raporu denetim durumuna göre objektif ve olaylı olarak hazırlanmalıdır. Tarafların bilirkişi raporuna itiraz hakkı olduğu için bilirkişi raporu davanın temyiz incelemesi sonucunda Yargıtay’da incelenecektir. Uzman değerlendirmesi sonucunda, önemli kuralları ihlal eden ve trafik kazalarının meydana gelmesinde esas kusurlu olanlar “asli kusur”, tali kuralları çiğneyen ve trafik kazasına sebebiyet verenler ise “tali kusur” ve “ikincil hatalar”. Adam öldürme veya kasten adam öldürme suçunun failinin cezası bu kusurların durumuna göre belirlenir.

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir