İrtikap suçu nedir bir kamu görevlisinin yapmakta olduğu kamu görevinin kendisine toplum içinde sağlamış olduğu itibarı kötüye kullanmak suretiyle muhatap olduğu kişiden fayda sağlamak veya bu kişilere fayda sağlayacağı şeklinde bir beyanda bulunarak işlediği suçtur.

Tek taraflı olarak kamu görevlisinin işlediği bir suç olan irtikap, mağdur olan bireyin iradesini herhangi bir şekilde etkilemektedir.

Türk Ceza Kanunu’nda irtikap suçunun üç farklı biçimde işlenebileceği belirtilmiştir. Bu durumlar;

  • İkna suretiyle
  • İcbar (zorlama) suretiyle
  • Mağdurun bir hatasından faydalanmak suretiyle olarak belirtilmiştir.

Buradan anlaşıldığı üzere irtikap suçunun herhangi bir şekilde görevi kötüye kullanma, zimmet suçu veya rüşvet suçu ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

Rüşvet suçunda; kamu görevlisinin rüşvet alması ve diğer tarafın rüşvet vermiş olması şeklinde bir ilişki bulunur.

Görevi kötüye kullanma suçunda; kamu görevlisinin görevinin kendisine getirdiği görev ve sorumluluklara aykırı olacak biçimde hareket ettiği görülmektedir.

Zimmet suçunda ise; kamu görevlisi görevinden dolayı kendisine emanet edilen ve sorumlusu olduğu malları görevine aykırı olacak şekilde kullanması ile ortaya çıkmaktadır.

İkna Suretiyle İrtikap Suçu

Hileli davranışlar sergileyerek mağduru bir duruma ikna ederek bir eylemi yaptıran kamu görevlisi ikna suretiyle irtikap suçu işlemiş olur.

Bu durumda kamu görevlisi 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası alabilir.

İcbar (Zorlama) Suretiyle İrtikap Suçu

Kendisinin kamu görevlisi olmasından ileri gelen nüfuzu kötüye kullanarak karşıdakini bir eyleme zorlamak şeklinde işlenir. Pratikte en çok bu suça rastlanmaktadır.

Bu durumda kamu görevlisi 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Mağdurun Hatasından Faydalanmak Suretiyle İrtikap Suçu

Bu irtikap suçunda kamu görevlisi aktif görevde bulunmamaktadır. Mağdur bir hata yaptığında kamu görevlisi bu hayatı kendi yararına çevirmek için kullanmaktadır. Suçun bu kapsamda değerlendirilebilmesi için mağdurun gerçekleştirdiği hatada kamu görevlisinin herhangi bir katkısının bulunmaması gerekmektedir.

Bu durumda kamu görevlisi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası alabilir.

İrtikap Suçunun Şartları

İrtikap suçunun faili olan birey kamu görevlisidir. Bu nedenle ceza hukuku kapsamında incelenen ilgili suç ‘özgü suç’ şeklinde nitelendirilmektedir. Kamu görevlisi olmayan bir birey bu suçu işleyemez. Ancak bu bireyler suça iştirak etmişlerse azmettirme ya da yardım etme gibi hükümlere göre yargılanabilirler.

Kamu görevlisi kapsamına giren meslek gruplarından bazıları; belediye başkanı, milletvekili, belediye meclis üyeleri, bilirkişi, tanık, savcı, hakim, avukat, emniyet müdürü, polis, öğretmen, vali, kaymakam gibi atmış memurlardır.

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir