İsim değiştirme davası kişinin belirlenen gerekçeler neticesinde ad veya soyad değişikliği yapma sürecidir. Davanın olumlu sonucu halinde nüfus kayıtlarında değişiklik gerçekleşecektir. Kişinin kendisini tanımlayan, onun toplum içerisinde tanınmasını sağlayan isim kimi zaman insan hayatında problem doğurabilir. Kanuna göre ismin değişmezliği ilkesi olsa bile belirli şartlar isim değişikliği yapmayı mümkün kılar. Medeni hukuka göre isim değiştirme için öznenin haklı gerekçeleri olması gerekir. Bu gerekçeler yargıç tarafından uygun görüldüğü takdirde ad değiştirme süreci onaylanır. Peki ad değişikliği davası nedir? Ad değiştirmek için gerekli koşullar nelerdir? İsim değişikliği yaptıktan sonra eski isme geri dönmek mümkün müdür?

İsim Değişikliği Davası Nereye Açılır?

Medeni hukuka göre isim değişiktirme davası süreci için ilk olarak kişinin Asliye Hukuk Mahkemesine başvuru yapması gerekir. İsim değişikliği sürecinde davanın açılabilmesi için kişinin bizzat başvuru yapması veya vekaletname verdiği avukatın başvurusu gerekir. Medeni Kanun 39. maddeye göre mahkeme kararı olmaksızın ad değişikliği yapmak mümdür değildir. Başka bir deyişle isim değişikliği yapmak için mutlak suretle mahkemeye başvuru yapmak ve hakimin talebi onaylaması gerekir.

Medeni Kanunda İsim Değiştirme

Medeni kanunda isim değiştirme davası süreci için gerekli koşullar Madde 27’de yer almaktadır. Bu kanuna göre ad değiştirmekle ilgili maddede yer alan ifadeler şu şekildedir:

  • Haklı sebep gereklidir.
  • Ancak hakimden istenir.
  • İsim değişiklikliği kişisel durumu değiştirmez.

İsim Değiştirme Davası Koşulları

İsim değiştirme davası koşulları için 4721 sayılı Medeni Kanunun 27. maddesine göre dava açmak gereklidir. Böyle bir durumda davacı taraf isim değişikliği yapmak isteyen kişidir. Davalı taraf ise Nüfus Müdürlüğü olmaktadır. İsim, kişiye sıkı sıkı bağlı olan haklardandır. Bundan dolayı kesinlikle kişinin talebini dilekçe yoluyla iletmesi gerekir. Medeni hukuka göre isim değiştirme davasında aşağıdaki durumlarda değişiklik talebi olabilir:

  • Ad değiştirme
  • Ad ekletme
  • Ad çıkartma
  • Soyad değiştirme

Kişinin isminde yer alan bir kısmı veya adını tamamen değiştirmesi, adına ek bir ad ekletmesi, soyadını değiştirmesi mümkündür. Bu süreç, nüfus kayıtlarında değişiklik için bizzat veya İzmir avukat aracılığıyla başvuru yaptıktan sonra isim değişikliği dava süreci başlar. İlgili kanunda isim değişikliği için gerekli koşullar yer almamaktadır. Bu noktada yargıtay kararları incelenir.

İsim Değişikliği Davası Dilekçesi

İsim değişiktirme davası dilekçe davacı tarafın adı, varsa vekili, davalı olarak İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, konu, açıklamalar, hukuki nedenler, yasal dayanaklar vb. bilgiler yer alır. Konu kısmında kişinin isminin hangi isimle değiştirileceği bilgisi eklenmelidir. Bu bilgiler örnek olup isim değiştirme talebinde bulunacaksınız Medeni Usul Hukuku konusunda uzman bir avukattan destek almanız gereklidir.

İsim Değişikliği Davası Süresi

İsim değişikliği davası süresi için kesin bir bilgi yoktur. İlgili mahkemenin gerekli koşulları incelemesi ve karara bağlaması ortalama birkaç ay sürebilir. Medeni hukuka göre isim değiştirme davası için avukat gerekmemekle birlikte davada kişinin hak kaybı yaşamaması, sürecin yasalara uygun biçimde ilerlemesi ve dava sürecinin daha kısa sürmesi için bu konuda uzman faydalı olacaktır.

İsim Değişikliğine İtiraz Davası

Medeni hukuka göre isim değişikliği davası için Medeni Kanun 27. maddede geçen bilgilerde kişinin ad değiştirme kararının sonuçlanmasından itibaren 1 yıl içerisinde itiraz başvurusu mümkündür. Kişinin isim değişikliği davası sonrasında zarar görmesi gibi durumlarda bunu öğrenmesini takiben 1 yıl içerisinde isim değişikliği kararının kaldırılması mümkündür. Ancak bu süreyi aştıktan sonra isim değiştirmeye itiraz mümkün olmamakla birlikte, kişi kararın kaldırılması için dava açamaz.

Tavsiye Edilen Yazılar