TCK m. 86 ve m. 87’de “Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar” başlığı altında yer almakta ve İzmir ceza avukatı kapsamında bu davalara bakılmaktadır. Peki bu suçun çerçevesi tam olarak nedir, hangi suçlar kasten yaralamaya dahil olur? Bu soruların cevaplanması, kasten yaralama suçunun derinlemesine bir şekilde anlaşılmasını olanaklı hale getirmektedir.

Kasten başkasının vücuduna acı verecek ya da kişinin sağlığını bozacak veya algılama yeteneğinin bozulmasına neden olacak davranışların hepsi kasten yaralama suçu kapsamında değerlendirilmektedir. Kasten yaralama suçunun, çeşitli durumlara karşılık gelebilecek suçları bulunur.

Buna göre eğer kasten başkasının vücudunda acı oluşuma neden olmak, kişin algılama yeteneklerinde sorun oluşmasına sebebiyet vermek ya da kişinin sağlığında çeşitli problemler çıkmasına neden olmak; bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaya sebebiyet vermektedir. Bunun yanı sıra kasten yaralanma sonucunda kişinin basit bir tıbbi müdahale ile birlikte iyileşebilecek olması durumlarında mağdurun şikayeti ile birlikte dört aydan bir yıla kadar hapis cezası ile hükmolunmasına neden olur.

Kasten Yaralama Suçu Nedir?

Bir kişinin sağlığını bozacak, algılama yeteneğinde çeşitli sorunlar çıkmasına neden olabilecek, kasten başkasının vücuduna acı verecek fiillerin her birinin kasten yaralama suçu kapsamında bulunduğunu ifade etmek olanaklıdır. TCK madde 86 ve 87’de “Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar” başlığı, temelde kasten yaralama suçlarını barındırır. Bu suçlar kapsamında açılan davalar, İzmir ceza avukatı dahilinde bulunmaktadır.

Kasten yaralama suçu, aşağıdaki başlıklar dahilinde işleniyorsa eğer herhangi bir şikayet aranmadan ceza yarı oranında arttırılır:

 • Beden ya da ruhi bakımdan kendini savunmadan uzak kişilere karşı işlenmesi
 • Üstsoy, altsoy, eş ya da karşı işlenmesi
 • Kamu görevlisinin bulunduğu nüfuzun kötüye kullanılacak şekilde işlenmesi
 • Kişinin yerine getirmekte olduğu kamu görevi dahilinde işlenmesi
 • Silah ile suçun işlenmesi

Yukarıdaki gibi sıralanabilen hususların her biri, şikayet aranmaksızın cezanın yarı oranında arttırılmasına neden olmaktadır. Bunun yanı sıra suçun “canavarca hisle” işlenmesi durumunda ise ceza bir kat arttırılmaktadır.

Sonucu itibariyle sonucu ağırlaşmış yaralama mağdurun;

 • Hayatını tehlikeye sokan bir hale
 • Duyu ya da organlarından herhangi birinin sürekli zayıflamasına
 • Yüzünde sabit bir ize
 • Konuşmasında daimi bir sıkıntıya
 • Hamile bir kadına karşı işlenip çocuğun erken doğmasına

sebebiyet verirse eğer belirlenen suç bir kat oranında arttırılır.

Kasten yaralama suçu, mağdurun aşağıdaki gibi sıralanabilen hususlarda sorun yaşamasına neden olmuşsa belirlenmiş olan ceza, iki kat arttırılır:

 • Hamile bir kadına işlenip çocuğun düşmesine neden olmak
 • İyileşmesi mümkün olmayan bir hastalığa ya da bitkisel hayata girilmesine neden olmak
 • Yüzünün sürekli değişmesine sebebiyet vermek
 • Duyu ya da organlarından herhangi birinin işlevini yitirmesine neden olmak
 • Konuşma veya çocuk yapma yeteneklerinin birinde kayıp yaşanmasına neden olmak

Bununla birlikte kasten yaralama suçu eğer vücutta kemik kırılması ya da kemik çıkıklığına neden olmuşsa, kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre belirlenen ceza yarı oranında arttırılır. Eğer kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, daha önce belirtilmiş olan maddenin birinci fırkasına girmekte olan durumlarda 8 yıldan 12 yıla kadar, üçüncü fırkasına girmekte olan durumlarda ise 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilir. Kasten yaralama suçu kapsamında açılmakta olan davalar, İzmir ceza avukatı dahilinde bulunur.

Kasten Yaralama Kapsamında Yer Alan Bazı Yaralama Türleri

Kasten yaralama suçunun kapsamında bulunan yaralama türlerinden bazılarını, genel hatlarıyla aşağıdaki gibi sıralamak olanaklıdır:

 • Taksirle yaralama
 • Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi

Buna göre taksirle başkasının vücuduna acı verilmesi, kişinin sağlığının bozulmasına neden olunması ya da kişinin algılama yeteneklerinin zarar görmesi durumlarında üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ya da adli para cezası ile cezalandırılmaktadır.

Kasten Yaralama Suçu Temelde Hangi Hareketlerle İşlenir?

Serbest halli bir suç tipi olan kasten yaralama suçu, mağdurun acı duymasına, algılama yeteneğinin bozulmasına ya da sağlığında sorunlar oluşmasına neden olmaktadır. Bu kapsamda bulunan her türden hareketin kasten yaralama suçu bünyesinde değerlendirilebileceğini ifade edebiliriz. Kasten yaralama suçu kapsamında yer alan örnek yaralama suçlarından bazılarını genel hatlarıyla şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Bir kimseyi iteklemek ve bir cisme çarpmasına neden olmak
 • Bir kimseye tokat, yumruk ya da tekme atmak
 • Bir kimseye sopa aracılığı ile vurmak
 • Bir kimseyi bıçaklamak ya da silah aracılığı ile vurmak

Yukarıdaki gibi sıralanabilen her bir hareket kasten yaralama suçu kapsamında bulunmakta olup mağdurun şikayeti ile birlikte kişi, belirlenen cezalar üzerinden cezalandırılmaktadır. İzmir ceza avukatı, kasten yaralama suçu kapsamında yer alan davalara bakmakta ve bu davaların çözümlenmesini mümkün hale getirmektedir.

Kasten Yaralama Suçu ve Cezası Nedir?

Kasten yaralama suçu dahilinde temelde iki ayrı başlık üzerinden inceleme gerçekleştirilebilir. Bu başlıklar, aşağıdaki gibi sıralanabilmekte olup her bir başlıkta cezanın artmasına neden olan durumlar bulunmakta ve bu durumlarda cezalar, belirlenen oranlarda arttırılmaktadır:

A. Basit Kasten Yaralama Suçu ve Cezası

Bu kapsamda bulunan suçların cezası, daha önce belirtilmiş olan durumlar dahilinde bir kat arttırılabilir.

B. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Kasten Yaralama Suçu ve Cezası

Bu suçlar, sonucu itibariyle ağırlaşmış suçlar kapsamında yer almakta olup daha önce belirtilmiş durumlar dahilinde belirlenen ceza 2 kat arttırılabilmektedir. Ceza avukatı İzmir dahilinde kasten yaralama suçu sonrasında açılan davalara bakılmaktadır.

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir