kvkk

Kişisel Verilen Korunması Kanunu 2010 yapılında düzenlenen Anayasanın özel hayatın gizliliği ile ilgili maddesi gereğince belirtilen temel hak olarak işlenen kişisel verilerin korunması ile ilgilidir. Anayasada kişinin ödev ve haklarına ilişkin bölümlerde KVKK maddeleri belirtilmiştir. Aynı şekilde KVKK ile ilgili detaylar Anayasada belirlenen sınırlar içerisinde diğer özgürlük ve haklar lehine olacak şekilde sınırlandırılabilir. Avrupa Birliği Uyum süreci kapsamında hazırlanmış olan KVKK tasarısı 18 Ocak 2016’da TBMM başkanlığına sevk edilmiştir.

KVKK Nedir?

KVKK kelimesinin açılımı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olarak bilinmektedir. Tüm bunların yanı sıra bu kanunu çok daha iyi bir şekilde korumak ve denetmek için ilgili maddenin çıkartılması sonrasında KVKK kurumu hayata geçmiştir. Bu kurumun kurulması işleminden sonra denetimler sıklaşmış ve kişisel verilerin korunması için ciddi incelemeler yapılmaya başlanmıştır. Uzunca bir süre yasa tasarı olarak mecliste bekleyen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 2016 yılında resmî gazetede yayınlanmıştır. Bu kanunun sayesinde kişisel verilerin işlenmesi ve özel hayatı gizliliği gibi temel hak ve özgürlüklerin korunması gereken konularda ilgili firmalar çok daha dikkat eder bir hale gelmiştir.

Kişisel Verilerin Korunması 6698 Sayılı Kanununun Amacı Nedir?

Bu kanun, uluslararası belgeleri, karşılaştırmalı hukuk uygulamasını ve ülkemizin ihtiyaçlarını dikkate alarak, kişisel verilerin çağdaş standartlarda işlenmesini ve korunmasını amaçlamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun amacı, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartları, kişisel verileri işlerken kişilerin temel hak ve özgürlüklerini, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken yükümlülük ve usul ve esasları düzenlemekle başlar. Kişisel mahremiyetin korunması ve veri güvenliğinin sağlanması da bu şemsiyenin altına düşmektedir. KVKK kanunları, kişisel verilerin sınırsız ve rastgele toplanması, kişisel verilerin yetkisiz kişiler tarafından erişilmesi, ifşa edilmesi veya kötüye kullanılması veya kötüye kullanılması yoluyla bireysel hak ihlallerini önlemek için tasarlanmıştır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kimleri Kapsamaktadır?

KVKK kanunu, kişisel verileri işleyen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olarak veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla işleyen gerçek ve tüzel kişiler için geçerlidir. Başka bir deyişle, yasa, verilerinin bir kısmını veya tamamını işleyen herkesi kapsar.

Kanun, verileri işlenen gerçek kişiyi ifade ettiğinden, hukuki ehliyete sahip tüm kişiler kanun kapsamına girer. Ancak kanunda “kişisel verisi işlenen gerçek kişi” ibaresi kullanıldığı için, kişisel verisi işlenen tüzel kişi bu kanun kapsamı dışındadır. Veri işleme faaliyetlerinde bulunan kişiler için kanunda gerçek ve tüzel kişi ayrımı yapılmamaktadır. Öte yandan, veri kayıt sisteminin bir parçası olmaksızın veri işleyenler de kanun kapsamı dışındadır.

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak birinci amaç, kişisel verilerin işlenmesini düzenlemek ve temel hak ve özgürlükleri korumaktır. Aslında, kişisel verilerin korunması temel olarak verileri değil, o verilerle ilişkili kişileri korumak için tasarlanmıştır.

Kanunda belirtildiği üzere; bireyleri, kendileri hakkındaki verilerin tamamen veya kısmen otomatik veya otomatik olmayan şekilde işlenmesinden doğacak zararlardan korumak için tasarlanmış idari, teknik ve hukuki tedbirleri ifade eder ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilkelerde somutlaşır.

Kişisel Verinin Tanımı Nedir?

Bu ifadelere göre “kişisel veri”, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Kişisel verilerden söz edilebilmesi için verilerin gerçek bir kişiye ait olması ve bu kişinin belirli veya belirlenebilir olması gerekir. Başka bir deyişle, saklanan veya işlenen verilerde kişinin açık olarak tanımlanmış olması şartı bulunmaktadır.

Örneğin siber güvenlik uzmanı Ali Berk – ali.berk@example.com Bu örneğe baktığımızda unvan bilgisi, ad, soyad ve e-posta yer aldığı için açıkça bir kişiye atıfta bulunduğunu söyleyebiliriz.

Kişisel veriler gerçek kişilere ilişkin olup, tüzel kişilere ilişkin veriler kişisel veri tanımında yer almamaktadır. Bu nedenle, bir şirketin ticaret unvanı veya adresi gibi tüzel kişilere ilişkin bilgiler (bir gerçek kişiyle ilişkilendirilebileceği durumlar hariç) kişisel veri olarak kabul edilmeyecektir.

Bir kişiyi belirli veya tanımlanabilir hale getirme: Kişisel veriler, yalnızca ilgili kişinin kimliğini değil, herhangi bir kayıtla ilişkilendirerek o kişiyi tanımlayabilecek her türlü bilgiyi de ortaya çıkarabilir.

Çeşitli bilgiler: Bu ifade çok geniştir ve gerçek kişi anlamına gelir; ad, soyad, doğum tarihi ve doğum yeri gibi bilgiler sadece kişisel kimliği değil, telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, fotoğraf, video ve ses kayıtları, parmak izleri, e-posta adresleri, hobiler, tercihler, kişiler, grup üyeleri, aile bilgileri, sağlık bilgileri ve daha fazlası. Tanımlanabilir veya dolaylı olarak tanımlanabilir hale getiren tüm veriler kişisel veri olarak kabul edilir. Önemli olan, verilerin kişiyle ilişkilendirilmesi veya onu tanımlayabilmesidir.

Örnek olarak takma isimlerin kendi başına veya başka bir veriyle yan yana getirilerek kişiyi tanımaya sağlayabilecek nitelikte veriler de kişisel veri olarak kabul edilmektedir. Tüm bunların yanı sıra sıklıkla kullanılan kimlik verilerinin belirlenen gerçek kişiler ile ilgili müşteri raporları, işe giriş belgeleri, mülakat formları, görüntü ve ses kayıtları, her türlü veri içeren görseller, kayıtlar da KVKK kapsamında veri olarak kabul edilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Ne Anlama Gelmektedir?

Kişisel verileri, herhangi bir veri kaydının parçası olmak kaydıyla, tamamen veya kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla elde etmek, kaydetmek, saklamak, kaydetmek, değiştirmek, yeniden düzenlemek, ifşa etmek, aktarmak, devralmak, sağlamak, sınıflandırmak veya kullanmak engelleme gibi çeşitli işlemler gerçekleştirilir. Örneğin, kişisel verilerin yalnızca bir disk, CD veya sunucu üzerinde saklanması, söz konusu veriler üzerinde başka bir işlem yapılmasa bile bir veri işleme faaliyetidir. Başka bir deyişle, kişisel verilerin saklanması aynı zamanda kişisel verilerin işlenmesi anlamına da gelmektedir.

Sizlerde İzmir KVKK avukatından profesyonel destek almak istiyorsanız Kalemci Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz. Bizler İzmir Avukatları olarak sizlerin tüm kişisel verilerinizin gizlenmesini ve bu kapsamda yaşadığınız mağduriyetlerin giderilmesi için elimizden gelen tüm imkanları kullanıyoruz. Bizimle iletişim adreslerimiz üzerinden kolay bir şekilde iletişime geçebilirsiniz.

 

 

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir