resmi-belgede-sahtecilik-sucu

Resmi belgede sahtecilik suçu TSK Md. 204 tanımına göre, var olan gerçek resmi belgeyi aldatmak amacıyla değiştirme veya sahte resmi belge kullanma fiillerinden en az biri suç sayılır. Resmi belgelerde tahrifat Türk Ceza Kanununda ceza gerektiren bir suçtur.

İzmir ceza avukatı bu konularda ihtiyaç duyabileceğiniz tüm desteği sağlamaktadır. Öyleyse resmi bir belgede sahtecilik suçunun nasıl işlendiğine, resmi belgede sahteciliğin cezasının ne olduğuna, resmi belgelerdeki sahtecilik kavramları ile fikri sahtecilik ve maddi sahtecilik arasındaki farkların neler olduğuna yakından bakalım.

Bir Belgenin Resmi Belge Sayılabilmesi İçin Hangi Özelliklere Sahip Olması Gerekir?

 Bir yazıyı resmi bir belge haline getirmek için;

 • Bir devlet memuru tarafından bir belgenin düzenlenmesi
 • Düzenlenen belge ile bir memurun görevleri arasında illiyet bağı vardır ve
 • Belgenin zorunlu biçim gereksinimlerini karşılaması gerekir.

Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Meydana Gelebilmesi İçin Şartlar Nelerdir?

Resmi belgede sahtecilik suçu TSK Md. 204’ten sonra üç farklı ek hareketle işlenebilir. Bu anlamda resmi belgede sahtecilik suçunun şartları;

 • Resmi belgede sahtecilik yapmak,
 • Gerçek bir devlet belgesinin başkalarını yanıltacak şekilde değiştirilmesi,
 • Sahte resmi belge kullanmak,

Suç işlemenin ön şartıdır. Bu fiillerden biri suç işlemek için yeterlidir. Suçun işlenebilmesi için bu fiillerin de kasten işlenmesi gerekir. Resmi belgede sahtecilikle ilgili cezai suçlar içermemesi durumunda eylem suç sayılmaz. İzmir ceza avukatı bürosu konu hakkında ki her türlü danışmanlık hizmetini vermektedir.

Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Taksirle İşlenebilmesi Mümkün müdür?

Devlet belgelerinde sahtecilik, ancak kasten işlenebilecek bir suçtur. Başka bir deyişle, resmi bir belgede taksirle sahtecilik suçu ortadan kaldırılmıştır. Mesela elinde kullandığı belgenin sahte olduğundan hiç haberi olmayan kişi bu yüzden suçlu durumuna düşmez.

Bu suçun oluşması için niyet gerekir. Belgelerde sahtecilik hem doğrudan hem de olası niyetle gerçekleştirilebilir. İzmir ağır ceza avukatı belgede sahtecilik suçlamalarında gerekli tüm hizmeti sunmaktadır.

Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Faili Kimdir?

Resmi belgede sahtecilik suçunun faili herkes olabilir. TCK m. 204/2 suçunun oluşabilmesi için failin devlet memuru olması gerekir. Yani sadece TSK M. görevlileri 204/2 suçtan yargılanabilir.

Fikri Sahtecilik Nedir?

TCK’nın 204/2 maddesine göre, bir kamu görevlisinin belge düzenlemeye yetkili olması, içerik sahtekârlığı (fikri sahteciliği) olarak kabul edilir. Fikri dolandırıcılık, yalnızca devlet yetkililerinin işleyebileceği bir suçtur. İzmir ağır ceza avukatı tüm resmi davalarda yanınızda olarak avukatlık hizmetinizi en iyi şekilde gerçekleştirecektir. 

Fikri Sahtecilik İle Maddi Sahtecilik Arasındaki Farklar Nelerdir?

 Fikri sahtecilik ile maddi sahtecilik arasındaki farklar şunlardır;

 • Maddi sahtecilik durumunda zaten mevcut olan belge gereklidir. Ancak, akli bir sahtecilik durumunda, fail doğrudan sahte belgeyi somutlaştırır ve sahtecilik, yazma anında işlenir.
 • Maddi dolandırıcılık herkes tarafından yapılabilirken, fikri dolandırıcılık ancak bir kamu görevlisi tarafından görevini yerine getirirken ve bu göreve uygun olarak resmi belge düzenlenmesi sırasında işlenebilir.
 • Maddi sahtecilik hem resmi hem de özel belgelerde gerçekleşebilirken, fikri sahtecilik ancak resmi belgelerde mümkündür.

Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Yaptırımı Nedir?

Resmi bir belgede tahrifat yapan ve/veya gerçek bir resmi belgeyi başkalarını yanıltacak veya sahte resmi belgeyi kullanacak şekilde değiştiren kişi 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Faaliyeti ile ilgili olarak düzenlemeye yetkili olduğu bir resmi belgede tahrifat yapan, gerçek bir belgeyi yanıltıcı şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı belge düzenleyen veya sahte resmi belge kullanan kamu görevlisi, 3 yıldan başlayıp 8 yıla kadar çıkabilen bir cezayla cezalandırılır.

Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda Cezayı Artıran Nedenler Nelerdir?

Resmi belgede daha yüksek ceza gerektiren nitelikli sahtecilik türleri bulunmaktadır. Bu durumlar aşağıdaki gibidir;

 • Bir memurun suç işlemesi: Art. TCK. 204/2 uyarınca, bir kamu görevlisinin görevi kapsamında düzenlemeye yetkili olduğu bir resmi belgede tahrifat yapması, gerçek bir belgeyi yanıltıcı şekilde değiştirmesi, gerçeğe aykırı belge oluşturması veya sahte resmi belge kullanması, üç ila sekiz yıl olacak.
 • Belge, sahtecilik kanıtı sağlanana kadar geçerli olmalıdır: TCK m. 204/3’e göre, kanuni hükümlere göre sahtelik kanıtı sağlanana kadar resmi bir belgenin geçerli olması durumunda, verilen ceza iki katına çıkar.

Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda Cezayı Azaltan Nedenler Nelerdir?

TCK m. 211’e göre, belgede sahtecilik, hukuki bir ilişkiden kaynaklanan iddiayı ispat etme veya fiili bir durumu belgeleme suçunun işlenmesi halinde verilecek ceza 1/2 oranında indirilir. Bu cezaya hafifletici bir neden uygulanabilmesi için failin fiili olayı tesis edecek şekilde hareket etmesi gerekir. İzmir ceza avukatı bu konuda ihtiyaç duyacağınız danışmanlık hizmetini sunmaktadır.

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu İçin Verilen Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi Mümkün Müdür?

 Resmi belgede sahtecilik suçunun asli statüsü 2 yıldan 5 yıla kadar olduğu için ceza en alt sınırda ve TCK maddesine göre verilmektedir. Bu suç için verilen hapis cezası, ceza dönüştürülmediği sürece 211. maddeye göre para cezasına çevrilemez.

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Şikâyete Tabi midir?

Resmi belgelerde sahtecilik suç değildir. Sonuç olarak, ceza davası adli makamlara intikal ettikten sonra, yetkili makamlarca resen incelenen ve de incelenen bir şikâyetin varlığı dikkate alınmamaktadır.

Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır?

Resmi belgede sahtecilik suçu ihbarı gerektiren bir suç olmadığı için şikâyet süresi de yoktur. Cumhuriyet savcılığı zamanaşımı süresi içinde her zaman resen soruşturma yapabilir. Suçun ana zamanaşımı süresi 8 yıldır.

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Bakımından Görevli ve Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Resmi belgelerde sahtecilik davalarına bakan genellikle asliye ceza mahkemesidir. Fakat suçu işleyen bir devlet memuru ise o zaman ağır ceza mahkemesi bakar.

Belgede sahtecilik davasında yetkili mahkeme, failin kamu görevlisi olup olmamasına göre suçun işlendiği yer ağır ceza mahkemesi veya asliye ceza mahkemesidir. Tüm resmi belgede sahtecilik davalarında İzmir ağır ceza avukatı bürosu danışma hizmeti vermek ve en iyi şekilde savunmanızı yapmak için yanınızda olacaktır.

Detaylı bilgi almak için Ceza Hukuku sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir