Sağlıkta şiddet son zamanlarda sağlık çalışanlarının muzdarip olduğu konulardan biridir. Sağlıkta şiddet genellikle fiziksel veya sözlü şiddet şeklinde meydana geliyor. Böyle koşullarda hastane kayıtları veya tanıkların ifadeleri ile suçların ispatı kolay oluyor. Ancak doktoru tehdit etme veya hakaret şeklinde işlenen suçlarda ispat biraz daha zor oluyor. Tehdit ve hakaret, doktorlar başta olmak üzere kamu görevlilerin sıklıkla karşılaştığı problemler arasındadır. Böyle durumlarda özellikle tehdidin ispatının zor olması sebebiyle suçlunun cezasını çekme konusunda dava uzaması veya düşmesi gibi durumlar vuku buluyor. Peki doktoru tehdit suçunu meydana getiren koşullar nelerdir? Ceza hukukunda sağlık çalışanını tehdidin cezası nedir? Doktoru tehdit etme suçu nasıl işlenir?

Tehdit Suçu Nedir?

Tehdit, göz korkutma veya gözdağı anlamları içeren ve hukuken cezası olan bir eylemdir. Ceza hukukunda tehdit bir suç türü olup, tehdidin biçimine göre basit veya nitelikli olmak üzere iki türü mevcuttur. TCK’da tehdit suçu Hürriyete Karşı Suçlar koşulları ve cezası hürriyete karşı suçlar bölümünde incelenmiştir.

Türk Ceza Kanununda Tehdit Suçu

Türk Ceza Kanununa göre tehdit suçu basit ve nitelikli olarak iki şekilde vuku bulur. Tehdit suçu doğrudan veya gıyabanında olabilir.

 • Doğrudan tehdit suçu, suçlunun mağdura yüz yüze veya sosyal medya, telefon araması, mesaj vb. iletişim araçları tehditte bulunmasını içerir.
 • Gıyabında tehdit suçu, bir aracı ile failin mağdura tehdidi ilettiği suç çeşididir.

Basit Tehdit Suçu

TCK 106’da tehdit suçunun basit şekli için mağdurun haksız bir şekilde zarara uğraması için hareket esastır. Ancak bahsedilen tehdit dolayısıyla mağdurun uğrayacağı zarar kişiye ağır sonuçlar vermeyecektir. Sağlık hukukunda tehdit etmenin cezası basit şekilde işlenmiş ise cezada yarı oranında arttırma yapılır.

Nitelikli Tehdit Suçu

Nitelikli tehdit suçu, tehdit suçunun ağır hallerini içeren ve ceza oranında arttırmaya sebep olan suç türüdür.

Sağlık Çalışanını Tehdit Suçu

Sağlık çalışanını tehdit suçu, Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda yer alan hükümlere göre cezası belirlenen bir suç türüdür. Doktoru tehdit etmenin cezası için Sağlık Hizmetleri Kanununa göre failin cezasında arttırma yoluna gidilir. Sağlık çalışanları, kamu veya özel kurumlarda hizmet veriyor olabilir. Böyle bir durum nitelikli tehdit suçu koşullarını doğuracağı için cezada yarı oranında arttırma gerçekleşecektir. Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa göre tehdit suçu sadece doktora işlenmesi halinde değil, ayrıca diğer yardımcı personellere işlenmesi durumunda da aynı cezaya hükmolunacaktır. Yani sağlık çalışanlara tehdit suçu şu kişilere karşı işleniyor olabilir:

 • Doktor
 • Diş Hekimi
 • Hemşire
 • Hemşire Yardımcısı
 • Ebe
 • Acil Tıp Teknisyeni
 • Hasta Bakıcısı

Sağlık çalışanını tehdit etmenin cezası veya diğer sağlık çalışanlarını tehdit etmenin cezası için failin görevi sebebiyle ilgili meslek grubundan birine zarar vereceğinden önceden haber vermesi gerekir.

Doktoru Tehdit Etmenin Cezası

Ceza hukukunda doktoru tehdit etmenin cezası için özel hükümler yer almamakla birlikte bu kısım Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda belirtilmiştir. Bu kanuna göre TCK 106 için hükmolunan cezada yarı oranda arttırma yapılacaktır. Sağlık çalışanını tehdit suçunun kanıtlanması için ispat yollar şu şekildedir:

 • Tanık Beyanı
 • İletişim Kayıtları
 • Telefonun İncelenmesi
 • Sosyal Medya Uygulamaları
 • Gizli Ses Kaydı veya Video

Sağlık Çalışanını Tehdit Suçunda Soruşturma

Sağlık hukukunda doktoru tehdit etme suçunun soruşturması için ilk olarak şüpheli kolluk kuvvetleri tarafından yakalanarak gerekli işlemler yapılır. Ardından Cumhuriyet başsavcılığına sevki gerçekleşir ve savcı tarafından ifadesi alınır. Şahitlerin ifadeleri iş yerlerinde alınır.

Ceza hukukunda sağlık çalışanını tehdit etme suçunun cezası için TCK 51’de yer alan hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmaz.

İzmir ceza avukatı sağlık çalışanlarına karşı tehdit veya hakaret suçu işleyenlerin cezasını çekmesi konusunda yardımcı olacaktır. Sağlıkta şiddet özellikle doktorların mustarip olduğu konulardan biridir. Doktorlara karşı fiziksel veya sözlü saldırganlık eylemleri hekimin mesleğe karşı motivasyonunu düşürmekle kalmayıp, ayrıca bizzat kişilik haklarına saldırıdır. Sözlü saldırganlık eylemleri hakaret veya tehdit içerebilmektedir. Bilhassa tehdit çoğunlukla sözde kalmayıp bu suçu işleyenin potansiyel olarak bahsettiği eylemlere girişeceğine işarettir. Nitekim doktoru tehdit etme suçunun cezası görevi başındaki bir sağlık çalışanına karşı işlendiği için arttırılmaktadır. Böyle durumlarda suçlunun cezasını çekmesi için İzmir avukat desteği alarak haklarınızı en iyi şekilde arayabilirsiniz.

Tavsiye Edilen Yazılar