Tehdit Suçu Nedir?

Tehdit suçu nedir? Tehdit ve hakaret suçu ile alakalı merak ettiğiniz tüm bilgilere sitemiz üzerinden kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Tehdit suçu, yapılacak olan kötülüğün habercisidir ve kötülüğün meydana gelmesi, sanki gelecekte birinin aleyhine olacakmış gibi, failin iradesine bağlıdır. Tehdit suçları, bir kişiye haksız yere zarar verileceğinin veya zarara uğratılacağının söylenmesiyle oluşur. Tehdit suçunun oluşmasına yol açan bu bildirim sözlü ve davranışla yapılabilir.

Tehdit suçlarının koruduğu hukuki değerler, kişisel iç huzuru, karar ve eylem özgürlüğüdür. Failin fiili uygularken tehdit kapsamı dışında söz ve eylemleri varsa “gasp” suçu doğabilir.

Tehdit, “gözdağı vermek” anlamına gelir, birine zarar verileceğini veya zarar verileceğini bildirmektir. Bu tür bir bildirim, sözlü veya başka yollarla, bu durumda davranış yoluyla olabilir. Dolayısıyla tehdit suçu söz,resim, sayı veya işaretlerle işlenebilen bir suç olup, mağdurun işlenmek üzere olan haksızlığın bildirilmesi önemlidir.

Tehdit Suçu Kimler Aleyhine İşlenebilir?

Tehdit suçları sadece ve sadece gerçek kişiler aleyhine işlenebilmektedir. Tüzel kişi olarak bilinen dernek, vakıf, şirketler aleyhine tehdit suçlarının işlenmesi kanunlar çerçevesinde mümkün değildir. Tehdit suçları kişilerin manevi dünyası ile ilgilidir. Örnek olarak bir kişinin işletmesini tamamen kapattırılacağına dair bir tehdit suçu işlenir yapılan tehdit doğrudan işletme yöneticilerini ilgilendirdiği için tüzel kişiliğe değil şahıslara karşı işlenmiş olarak kabul edilmektedir. Sizlerde tehdit suçu ile karşı karşıya kaldıysanız İzmir ağır ceza avukatları ile birlikte çalışabilirsiniz.

Tehdit Suçunun Hukuki Niteliği Nedir?

Tehdit suçları hukuki olarak başlangıçta da belirttiğimiz gibi bir tehlike suçudur. Bu suçlar mağduru korkutma amaçlı olarak işlenmiş bir suç olduğu için tehditvari konuşmaları ve davranışları içermektedir. Somut olarak zarar verip vermediğinin dava açısından bir önemli bulunmamaktadır. Tehdit suçlarının fiile dönüş dönüşmediği dava açısından hafifletici bir neden değildir. İzmir asliye ceza avukatları sizlere tüm bu süreçlerde yardımcı olacaktır.

Tehdit Suçunda Şikâyet, Zamanaşımı ve Uzlaştırma

Yalnızca mala yönelik basit suç tehditleri veya başka tehlikeler teşkil eden şikayetler hakkında şikâyette bulunulabilir. Bu nedenle aşağıda açıklanan malvarlığının değerini tehdit etme suçunun temyiz süresi 6 aydır. Şikâyet süreci, mağdurun suçu ve faili öğrenmesiyle başlar.

Basitçe yaşam hakkını tehdit eden suçlar gibi tüm yüksek kaliteli davalar, dava gerektiren suçlar kategorisine girmez. Bu suçlar için temyiz hakkı 8 yıl yani zamanaşımı süresi içinde kullanılabilir ve suç zamanaşımı içinde soruşturulabilir.

TCK m. 106/1 kapsamındaki tehdit suçunun temel şekli, taraflar arasında uzlaşma usulünün uygulanmasını gerektiren suçtur. Uzlaştırma kapsamındaki suçlarda, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında öncelikle arabuluculuk usulü uygulanmalı, uzlaşma sağlanamazsa soruşturmaya veya yargılamaya devam edilmelidir. Sizlerde tehdit suçu ile karşı karşıya kaldıysanız hakkınızı savunması için İzmir asliye ceza avukatları ile dava süreçlerini yürütebilirsiniz. Alanında uzman avukatlarımız tüm aşamalarda sizlere yardımcı olacak ve davanızın başarılı bir şekilde sonuçlanmasına olanak sağlayacaktır.

Tehdit Suçunun Unsurları

Tehdit suçunun unsurları düşünüldüğünde meydana gelmesi için haksız ve ağır bir zarara uğratılacak olan mağdura bildirilmesi gerekmektedir. İlgili suçun gerçekleşesi tehdit eden tarafın iradesine bağlı olarak gelecekle gerçekleşme ihtimalinin var olduğunu varsayılmaktadır. Birini tehdit etme cezası düşünüldüğünde mağdurun karar verme, özgür bir şekilde hareket etme özgürlükleri kısıtlanmaktadır. Yapılan tehdit mağdurun huzurunu bozacak ve endişeye sevk edecek şekilde olmalıdır. Yapılan fiil endişeye mahal vermediği durumlarda tehdit suçu oluşturmamaktadır. Ceza avukatı izmir, tehdit suçunun manevi açısından genel kast yeterli görmektedir. Suçu işleyen kişi tehdit fiillerini isteyerek ve bilerek işlemesi, mağdura verilecek zararın haksız yere olması yeterlidir. Tehdit suçunun unsurlarının yerine getirilmesi için ürkütücü, korkutucu ve ciddi bir tehdit kastı bulunmalıdır. Bu durumların oluşmadığı takdirde işlenen fiil tehdit olarak nitelendirilmemektedir. İzmir ceza avukatı tavsiye sizlere tüm aşamalarda kolaylık sağlayarak davanızın en kısa sürede tamamlanmasını sağlayacaktır.

Tehdit Suçunda Kavga Sırasında Söylenen Sözler

Bir tartışma sırasında söylenen sözler, o andaki ruh halinden dolayı kaba ve öfkeli olabilir. Yersiz tahrikten dolayı indirim sebebi olarak kabul edilse bile, oyuncunun iradesini etkileyen bir unsur olarak yoğun öfke ve keder (kızgınlık) nedeniyle ihmalkârlıkla azaltabilme durumu, kavga, kavga, kavga gibi durumlarda kötü davranıştan kaynaklanıyorsa. Kasıt haksız tahrik sebebi olarak kabul edilebilir, ancak suçun oluşmasını önleme meselesi olarak kabul edilemez.

Belirli durumlarda; mahkeme, sanığın tartışma ve kavga sırasında taraflara söylediği “Senin kafanı kesip aşağı atacağım” gibi sözlerinin, tehdit suçunun tasarım unsuru aramaması ve suçun işleneceğine ilişkin görüşme sırasında tehdidin hukuka uygun ve yersiz bir nedeni yoksa beraat kararı verilmesini hukuka aykırı bulmaz.

İletme Kastıyla Gıyapta Tehdit Suçu Nasıl İşlenir?

Tehdit suçu iki farklı bir şekilde işlenmektedir. İlk hal içerisinde tehdit içeren sözler doğru bir şekilde söylenerek işlenmiş olan tehdit suçudur. İkinci hal ise iletme kastı taşıyan fail tarafından mağdur edilecek olan kişiye iletilmesi muhtemel olarak kişiye gıyabında tehdit içeren sözlerin söylenmesiyle oluşan tehdit suçudur. Bu suç unsuru içerisinde fail iletme kastı ile birlikte hareket ederek tehdit içeren mesajı karşı tarafa iletmektedir.

İzmir ceza avukatı sizlere tehdit suçları ile karşı karşıya kaldığınız her anda yardımcı olmaktadır. Öyle ki bu durum ile karşı karşıya kaldığınızda İzmir avukatlık bürosuna başvurduğunuz ilk anda gerekli delillerin toplanması ve dava dosyası haline getirilmesi için gerekli tüm adım sizlere aktarılacaktır. Daha sonra gerekli deliller toplanacak ve sanık hakkında verdiğiniz vekaletname ile birlikte dava açılacaktır. Dava aşamasında işinize yarayacak olan tüm evrakları İzmir avukat sizin için toplayacak ve dava ile ilgilenen hakime sunacaktır.

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir