Uyuşturucu Kullanma, Bulundurma Suçu ve Cezası

Uyuşturucu kullanma, bulundurma suçu ve cezası hakkında tüm detaylı bilgilere bu içerikten kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Günümüzde keyif verici madde olarak bilinen eroin, kokain, esrar vb. maddeler kişisel kullanım amacıyla satın alınmış olan, herhangi bir nedenle uyuşturucu madde kabul eden, kullanma amacıyla bulunduran suçu işlemiş olur. Uyuşturucu madde suçları iki farklı şekilde işlenmektedir.

  • Uyuşturucu madde kullanmak,
  • Kullanma amacıyla uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı; narkotik veya uyarıcı bir maddenin ağız veya burun yoluyla, damar içine veya deri altına enjekte edilerek veya enjeksiyon veya başka bir şekilde vücuda alınması olarak tanımlanmaktadır.

Kullanım için bir narkotik veya uyarıcıya sahip olmak, bir kişinin kendisinin veya bir başkasının uyuşturucu veya uyarıcısını fiilen ve/veya yasal kullanım için kendi emrine vermesi anlamına gelir. Bulundurma, bir narkotik veya uyarıcı madde üzerinde gerçek bir hakimiyet ilişkisinin devam etmesi anlamına gelir. Burada sürekli bir suç faaliyeti olduğu için kısa veya uzun süreli uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmanın suçun oluşmasıyla ilgisi yoktur.

Kişisel ihtiyaçları aşan miktarda uyuşturucu madde bulundurmak, uyuşturucu kaçakçılığı suçundan cezalandırılır. İzmir ceza avukatı tavsiye konusunda Kalemci hukuk sizlere yardımcı olacaktır. Bu içeriği dikkatli bir şekilde okuyarak Uyuşturucu davaları ne kadar sürer?, Uyuşturucu kullanmanın cezaları ne kadar ? gibi sorulara yanıt bulabilirsiniz.

Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçunun Şartları

Uyuşturucu madde kullanmak için kullanma suçu ile uyuşturucu madde ticareti suçu birbirlerine karıştırılmaktadır. İşlenmiş olan fiilin kullanılması amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak mı yoksa uyuşturucu madde ticareti yapmak mı olduğunun tespiti için sanıkların bulundurma amacının değerlendirilmesi gerekmektedir. Sanığın uyuşturucu bulundurma suçu için aşağıda var olan kriterler göz önünde alınmaktadır.

  1. Uyuşturucu miktarı: Uyuşturucu bulundurma ve uyuşturucu kaçakçılığı açısından en önemli kriter yakalanan uyuşturucu madde miktarıdır. Sanığın kişisel ihtiyaçlarından fazla uyuşturucu bulundurması, uyuşturucuları kişisel kullanım amacı dışında (örneğin, satış, taşıma vb.) bulundurduğunu gösterir. Kişisel kullanım için kabul edilebilir miktarlar, kişinin fiziksel ve zihinsel anatomisine ve uyuşturucu veya uyarıcı maddenin doğasına, türüne ve kalitesine göre değişir. Buna göre sanığın elinde uyuşturucu amaçlı olmayan yıllık kullanım miktarından fazla uyuşturucu madde bulunduğu tespit edilmiştir.
  2. Failin Davranışları: Sanığın elinde bulundurulan uyuşturucu maddeyi başkasına satmak veya devretmek, tedarik etmek gibi davranışlar içerisinde girip girmediği araştırılmaktadır. Failin davranışları uyuşturucu madde kullanımına yönelik olmalıdır. Örnek olarak failden uyuşturucu madde satın aldığını söyleyen tanıklar veya başka sanıkların beyanı bulunuyorsa, fiil uyuşturucu madde ticareti suçu olarak vasıflandırılmaktadır. Fail kişinin uyuşturucu satmak üzere müşteri arayışına girmek, pazarlık yapılması veya maddeden örnek gösterilmesi gibi davranışlar uyuşturucu madde ticareti suçu işlendiğine dair hususlardır.
  3. Uyuşturucu maddenin saklandığı yerler: Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin sanıklar tarafından saklandığı yer dikkate alınarak uyuşturucu maddeyi kullanmak için mi yoksa satmak için mi saklandığı tespit edilmelidir. Kişisel ihtiyaçlar için bulundurulan uyuşturucu maddeler, maddeye kolay bir şekilde ulaşılmayacak bir yerde saklanmış olması uyuşturucu madde ticaretin yapıldığının göstergesidir.
  4. Uyuşturucu bulundurmak: Uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma şekli de suçun mahiyetine karar vermede önemli kriterlerden biridir. Çok miktarda uyuşturucu ve özenle hazırlanmış küçük paketlerin bulunması, hassas tartım nedeniyle her bir pakete aynı miktarda ilaç konulması, hassas terazilere ve ambalajlamada kullanılan ambalaj malzemelerine uyuşturucunun konulduğu yerde veya yakınında ele geçirilmesi, ele geçirilen ilacın olup olmadığı Amacına uygun kullanılmıştı Bunun dışında bir amaç önemli bir işaret olurdu.

Ayrıca davalının geçimi ve gelir kaynağı gibi olgular da sanığın sosyoekonomik durumu ve diğer delillerle birlikte değerlendirilir. İzmir ağır ceza avukatları tüm bu süreçlerde sizlere yardımcı olacaktır.

Uyuşturucu Madde Kullanma veya Bulundurma Suçunun Cezası

Kullanma amacıyla uyarıcı ve uyuşturucu madde satın alan, ticareti kabul eden veya bulunduran kişiler uyuşturucu madde kullanma suçundan 2 yıl ile 5 yıl arasında yer alan hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. Kullanma amacıyla uyuşturucu madde bulundurma suçlarında yurt, okul, kışla, hastane, ibadethane gibi eğitim, tedavi, sosyal ve askeri amaçlarla toplu bir şekilde kullanılan tesis ve binalar ile bunların yakın çevrelerinde yer alan duvar, tel örgü vb. alanlara 200 metre sınırla yakın mesafede yakın çevrede umuma açık veya umumi yerlerde işletme halinde verilen ceza yarı oranında arttırılmaktadır.  Yani bu davada suçun cezası 3 yıldan 7,5 yıla kadar hapis.

Uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçlarından kovuşturmaların ertelenmesi

Uyuşturucu suçlarının soruşturulması nedeniyle savcı, toplanan delillerle davanın açılması için yeterli şüphe bulunduğunu tespit ettikten sonra zanlının kamuya açıklanmasının 5 yıl ertelenmesine karar verdi. Yükümlülüklerini veya yasağı ihlal etmenin sonuçlarını yerine getirmez.

Erteleme süresi içinde şüpheli hakkında en az bir yıllık denetimli serbestlik süresi uygulanır. Bu süre, savcının kararı ile üç ay içinde bir yıla kadar uzatılabilir. Denetimli serbestlik personeli, gerekli görülmesi halinde denetimli serbestlik süresi boyunca tıbbi tedavi görebilir. İlgili kişinin erteleme süresi tarafında aşağıda yer alan fiillerin işlenmesi halinde erteleme kararı sona erdirilerek ilgili dava kamu davasına dönüşmektedir. Bu fiiller kısaca:

  • Kendisine uygulanan tedavi ve yüklenmiş olan yükümlülüklere veya gerekliliklere uygun davranmamaya devam etmesi,
  • Tekrar kullanmak amacıyla uyarıcı veya uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak,
  • Uyarıcı veya uyuşturucu madde kullanmak

Ertelenme süresi boyunca ilgili kişiler uyuşturucu madde kullanmak amacıyla maddeyi satın alan, almayı kabul eden veya bulunduran veya uyarıcı madde kullandığında, dördüncü fıkra uyarında ihlal sayılmakta ve ayrı bir soruşturma açılmamaktadır. Sizlerde bu tür cezalar ile karşı karşıya kaldıysanız İzmir asliye ceza avukatları ile iletişime geçebilirsiniz.

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir