Suç işleme sebebi ile boşanma davası açabilmek için; eşin diğer eşe yönelik herhangi bir suç işlemesi şart olarak görülmemektedir. Üçüncü herhangi bir kişiye karşı yapılan suç işleme kapsamında da boşanma davası açılabilmektedir. Eşin bu nedenle açacak olduğu boşanma davası için kanun belirli bir süre tanımamaktadır. Bu nedenle boşanma talebinde bulunan eş her zaman kolaylıkla boşanma davası açabilmektedir.

Suç işleme sebebi ile boşanma davası açabilmek için küçük düşürücü olan bir suç işlenmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra suç işleyen eş ile beraber evliliğin hiçbir şekilde devam ettiremeyecek durumda olması; evlilik beraberliğinin temelinden yıkılmış olması gerekmektedir.

Suç işleme sebebi ile boşanma davasının açılabilmesi için eşlerden birinin yüz kızartıcı bir suç işlemesi gerekmektedir. Yüz kızartıcı suçlar boşanma davaları kapsamında şu şekilde nitelendirilmektedir; daha önce yapılmamış, toplumun ve toplumdaki kişilerin kesinlikle şiddet ile tepki gösterdiği ve ahlaki açıdan hiçbir şekilde kabul edilmez nitelikte olaylar. Genellikle yüz kızartıcı suçlar olarak nitelendirilen suçlar şu şekildedir;

  • Hileli İflas
  • Uyuşturucu Ticareti
  • Zimmet
  • Hırsızlık
  • Evrakta Sahtecilik
  • Rüşvet
  • Dolandırıcılık
  • Kasten Adam Öldürme

Görüldüğü gibi toplum tarafından tamamen reddedilmiş, ahlaki açıdan da kabul edilemeyecek suçlar, boşanma davalarında kabul edilemeyecek türden suçlar olarak nitelendirilmektedir. Suçun küçük düşürücü olarak güçlendirilmesi hakimin toplum niteliğinde verecek olduğu bir karardır.

İzmir boşanma avukatı bu konularda sizlere yardımcı olabilecek kişiler arasında yer almaktadır. Boşanma avukatını tercih ederek detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Suç İşleme Sebebi ile Boşanma Davası Açma Şartları

Suç işleme sebebi ile boşanma sebebi özel boşanma nedeni olarak nitelendirilmektedir. Bu durum Türk Medeni Kanunu, 163. maddesi gereğince düzenlenmiştir;

“Eşlerden birisi eğer küçük düşürücü bir suç işler ya da haysiyetsiz bir şekilde hayat sürer ve bu nedenlerden ötürü onunla beraber yaşaması diğer eşten kesinlikle beklenemez ise; bu eş herhangi bir zaman boşanma davası açabilmektedir.”

Kanun maddesinde de net bir şekilde görüldüğü üzere, suç işleme sebebi ile boşanma da iki temel şart belirlenmiştir;

  • Suç işlemiş eş ile beraber yaşamanın diğer eş için kesinlikle çekilmez bir hal almış olması gerekmektedir.
  • Boşanacak olan eşin küçük düşürücü kapsamda bir suç işlemesi gerekmektedir.

Kanunlar bu dava kapsamında hak düşürücü bir süreç öngörmektedir. Lâkin evlenmeden önce suç işlemiş olan eşe bu neden gerekçesi ile boşanma davası kesinlikle açılamaz. Açıldığı zaman bu dava hakim doğrultusunda reddedilir. Bunun nedeni ise evlenirken eşin bu durumunu bilerek ve de kabullenerek evlendiği varsayılmaktadır.

Suç işleme sebebi ile, boşanma davasının açılabilmesi için en önemli iki hususu kısaca özetleyecek olursak; ilk olarak yüz kızartıcı suçlar (Zimmet, hırsızlık vb.) kategorisinde yer almalı, ikincisi ise eş suçu evlendikten sonra herhangi bir süreçte işlemelidir.

Suç işlemiş olan eşin ceza davası halen devam ederken; diğer eş istediği vakit boşanma davası açabilmektedir. Kavuşturma ya da soruşturma devam ediyorken dava açma hakkı bulunmaktadır. Lakin boşanma davasında bir sonuca varılması için süren ceza davasının sonuçlandırılması gerekmektedir. Bunun nedeni ceza davası süren eş hakkında verilecek kararın; aile mahkemesinde süren boşanma davasını etkileyecek olmasıdır.

Küçük düşürücü suç işleme nedeniyle boşanma davası hakkında daha detaylı bilgi edinmek için İzmir boşanma avukatı ile görüşme sağlayabilir; konu ile ilgili detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz.

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir