Süre tutum istemi

Süre Tutum İstemi Nedir?

Süre Tutum Dilekçesi, bazen Kısa Temyiz Dilekçesi olarak da anılan, ceza mahkemelerinde tefhimle birlikte verilen sürelerin, tarafınız lehine durdurulması için kullanılan bir hukuki belgedir. Genel olarak, mahkemede hâkimin verdiği son celse kararı mahkeme salonunda tefhim edildiğinde, yani sanığın yüzüne okunduğunda ve bu süre de tefhimle başlamışsa, istinaf için kısa süreler belirlenir. Ancak, gerekçeli kararın yazılması süreci uzadığında, istinaf için gerekli olan kısa sürelerde hukuki işlem yapmak hassas bir süreçtir. Bu nedenle, mahkemede verilen kesin kararı istinaf etmek isteyen taraf, gerekçeli kararın yazılmamış olmasından dolayı gerekçeyi bilemediğinden istinaf gerekçelerini de yazamaz. Bu tür durumlarda, istinaf süresini kesmek için gerekli olan belge, Kısa İstinaf Dilekçesi olarak adlandırılır ve hukuki uygulamada Süre Tutum Dilekçesi olarak da bilinir.

İstinaf İçin Süre Tutum Dilekçesi

İstinaf süre tutum dilekçesi, mahkemelerde verilen kesin kararların istinaf sürelerini durdurmak amacıyla kullanılan hukuki bir belgedir. Bu dilekçe, mahkemelerde verilen kesin kararların taraflara tefhim edildiği durumlarda, gerekçeli kararın yazılması sürecinde istinaf başvuru hakkını kaçırmak istemeyen dava taraflarının başvurabileceği bir belgedir. Gerekçeli kararın yazdırılması sürecinde istinaf başvuru hakkını kaybetmek istemeyen taraf, istinaf süresini kesmek için süre tutum dilekçesi ile mahkemeye başvurabilir. Bu belge, istinaf süresini durdurarak dava sonucuna göre istinaf başvurusunun yapılabilmesini sağlar.

Temyiz süreleri, mahkemelerde verilen kesin kararların tefhim edilmesiyle başlar. Ancak gerekçeli kararın yazılması süreci, temyiz süresinin sonuna yaklaşık olarak denk gelir. Bu nedenle, gerekçeli kararın yazılması sürecinde süre tutum dilekçesi verilmezse, temyiz süresi içinde gerekçeli kararın yazılması mümkün olmayabilir ve istinaf başvuru hakkı kaybedilebilir. Sonuç olarak, istinaf süre tutum dilekçesi, mahkemelerde verilen kesin kararların taraflara tefhim edildiği durumlarda, gerekçeli kararın yazılması sürecinde istinaf başvuru hakkını korumak amacıyla kullanılan önemli bir hukuki belgedir. Bu belgenin zamanında verilmesi, istinaf hakkının korunması açısından oldukça önemlidir. Ege bölgesi içerisinde bu tür bir dilekçenin hazırlanabilmesi için İzmir avukat arayışına girilebilir.

Hukuk Mahkemeleri İçin İstinaf Süre Tutum Dilekçesi Örneği:

……………… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE GÖNDERİLMEK ÜZERE ………………… İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

Dosya No                :2023/……… E.

İSTİNAF EDEN        : ……………

İSTİNAF EDEN VEKİLİ: Av……

 

KONU                   : Süre Tutum Dilekçesi konuludur

AÇIKLAMA           : Yerel mahkemenin dilekçenin başında belirtilen asıl numarası yazılı dosyasında …….. tarihinde müvekkilimiz aleyhinde verdiği kısa karar ……… aykırıdır. Bu nedenle istinaf kanun yoluna başvurmaktayız. Tarafımıza gerekçeli karar teslim edildikten sonra, detaylı itiraz sebep ve gerekçelerimizi sunmak için Süre Tutum Dilekçesi olarak bu dilekçeyi teslim ediyoruz.

 

SONUÇ ve TALEP    :  Gerekçeli karar tarafımıza iletildikten sonra, ayrıntılı itiraz gerekçelerimizi ve gerekçelerimizi sunmak için dilekçemizin bir süre sınırı talebi olarak kabul edilmesini talep ederiz.

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir