Temyiz nedir ? Temyiz dilekçesi nasıl yazılır?

Temyiz nedir? Temyiz dilekçesi nasıl yazılır? gibi sorular soruyorsanız doğru adrestesiniz demektir. Aşağıda verilen örnek dilekçe sayesinde sizlerde çok kolay bir şekilde Temyiz Dilekçesi yazabilirsiniz.

Temyiz Nedir?

Temyiz nedir sorunun cevabı en basit haliyle da bir mahkemece verilen kararların yasa ve usul yönünden incelenmesini sağlayan yasal bir yoldur. Yerel mahkemeler tarafından yapılan yargılamaların sonucunda verilen kararlara itiraz etmek isteyen vekil veya tarafların kullanacağı bir kanun yoludur. Ziyaretçilerimize belirtmemiz gerekirse,

Temyiz itiraz süreci başladıktan sonra, ilk derece mahkemesi tarafından verilen karar temyize tabi değilse, temyiz yerine temyiz yolu ile kararın düzeltilmesi, iptali veya onaylanması istenebilir.

İtirazlar Hukuk Muhakemeleri Kanunumuzun 361. Maddesi ve devamında düzenlenmiştir.

Bu şartlar altında, temyiz başvurusunda bulunurken dikkate alınması gereken ana noktalar şunlardır:

 • Bölge Mahkemesi Temyiz Hukuku Biriminin nihai kararına ve hakem kararının iptali talepleri üzerine verilen kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde temyiz yoluna gidilebilir.
  Bu durumda, haklı bir menfaati olması koşuluyla, haklı bir taraf da temyiz edebilir.
  İtiraz edilemeyecek kararlar;
 • 40.000 TL’yi (dahil) aşmayan tutar veya değerdeki davalar, tutar veya değerin temyiz edilebileceği kira ilişkisinden doğan alacaklar ve kira ilişkisinden kaynaklanan diğer davalar için Bölge Adliye Mahkemesi kararları, üç aylık kira itiraz sınırını aşmadığı sürece. 3. Madde davalarına ilişkin kararlar ve özel kanunla Sulh Hukuk Mahkemesi’nin görev alanına giren davalar, ihtilafsız yargı kararları, nüfus kayıtlarının düzeltilmesini içeren davalar, ebeveyn-çocuk ilişkisine ilişkin davalar hariç.

 

Temyiz Dilekçesi Nereye Verilir?

Kanunlarda önceden belirlenen şartlara ve şekil olarak uygun hazırlanmış bir temyiz dilekçesi, Yargıtay’a gönderilmek için olduğunu belirterek temyizi istenen ve gerekçeli kararı veren yerel mahkemeye veya bölge adliye mahkemesine verilir. Dosya içerisinde ekleyeceğiniz temyiz başvuru dilekçesi dosyada bulunan tarafların sayısı kadar çoğaltılarak eklenmelidir.

 

Temyiz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 364. maddesinin ikinci fıkrası dilekçenin yazım şeklini düzenler. Bu nedenle, resmi temyiz dilekçesi;

 • Temyiz edenin ve davanın diğer tarafının unvanı, adı, soyadı, TC kimlik numarası ve adresi. Yasal temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı ve adresi (varsa).
 • Bölge temyiz mahkemesinin hukuk bölümünden temyiz kararının tarih ve numarası. Yargıtay’ın bozma kararına veya görevden alma kararına dayanılarak verilen görevden alma kararının temyizi üzerine ilk derece mahkemesinin yeni kararının tarih ve numarası.
 • İhbarın davacıya tebliğ edildiği tarih.
 • Temyiz gerekçeleri ve gerekçeleri. Bir duruşma talep edilirse, lütfen bunu yapın.
 • Temyiz edenin veya yasal temsilcisinin veya temsilcisinin (varsa) imzası şartları karşılamalıdır.
 • Karar özeti eklenmelidir.

Temyiz Dilekçesi Örneği

Aşağıda verilen temyiz dilekçesi örneğinden yola çıkarak sizlere kendi davanızla ilgili en ideal dilekçeyi hazırlayabilirsiniz.

 

YARGITAY İLGİLİ HUKUK DAİRESİNE GÖNDERMEK ÜZERE

 

İZMİR… HUKUK MAHKEMESİNE

DOSYA NO :  2022/.. E.

KARAR NO : 2022/…

TEMYİZ EDEN

DAVALI/DAVACI : AD SOYAD (TC:)

VEKİLİ : Av.

ADRES : Adalet Mahallesi Manas Bulvarı No: 47 B Blok 2711 Bayraklı – İzmir

DAVALİ / DAVACI:

VEKİLİ : Av.

KONU : ..Karar no’lu ve … Tarihli yerel mahkeme/bölge adliye mahkemesi kararına karşın gerekçeli temyiz taleplerimizin sunulmasından ibarettir.

TEMYİZE KONU

KARAR ÖZETİ :

AÇIKLAMALAR

Yukarıda bilgileri verilen dosya kapsamında, İzmir  .. Hukuk Mahkemesinde …… ile görülen 2022/.. E. ve 2022/ Karar sayılı dava neticesinde….. kararı verilmiştir. İlgili karar tüm yönleriyle usul ve yasalara, hakkaniyete ve kamu vicdanına uygun olmadığından yapılacak temyiz  incelemesi neticesinde ilgili yerel mahkeme kararının bozulması/ onanması gerekmektedir. Şöyle ki;

1-)

2-)

3-)

TALEP VE SONUÇ : Yukarıda izah edilen tüm nedenler dikkate alındığında;

İzmir 4.Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2022/ E. ve 2022/ K. sayılı … kararının yapılacak temyiz incelemesi neticesinde onanmasına/bozulmasına,  davacı vekilinin taleplerinin reddine karar verilmesini,

Tüm yargılama ve vekalet giderlerinin karşı tarafa yükletilmesini bilvekale talep ederiz…/../2022

 

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir