Teknolojik gelişmelerin hızlanması insanlar için teknolojik aletlerin hayatın vazgeçilmez bir bütünü olmasını mümkün kılmıştır. İnsanlar artık gün içerisinde en basit işlemlerini bile whatsapp benzeri mesajlaşma uygulamalarında hallediyor. Whatsapp uygulamasının giderek telefonlardaki normal mesajlaşma özelliğinin yerini aldığı aşikar. Durum böyle olunca kişilerin tüm işlemleri için whatsappta yazışması gibi bir gerçek var. Her şeyin whatsapp veya farklı sosyal ağlar üzerinden yürütüldüğü bu çağda, kimi zaman bu platformlardaki mesajlaşmalar dava konusu oluyor. Peki bilişim hukukuna göre whatsapp mesajları delil niteliği taşıyor mu? Whatsapp mesajlarının delil gösterilmesi için gereken şartlar nelerdir?

Whatsapp Mesajlarının Hukuka Uygun Delil Niteliği

Whatsapp mesajları delil niteliği taşıması için delili sunan kişinin mesajlaşmayı bizzat yapması gerekir. Örnek üzerinden gidecek olursak Ali ve Ahmet mesajlaşmasında sadece Ali veya Ahmet bunu bir delil olarak sunabilir. Ali’nin Mehmet ile benzer bir konuda mesajlaştığı koşulda Mehmet’in whatsapp yazışmaları Ahmet için delil niteliği taşımayacaktır. Böyle bir koşulda whatsapp mesajlarının hukuka uygun delil olarak niteliği mevcuttur.

Whatsapp Grup Mesajlarının Delil Niteliği

Whatsapp mesajlaşmaları kimi zaman bireysel olmamakla birlikte whatsapp grupları aracılığıyla yazışma yapmak mümkündür. Böyle durumlarda bilişim hukukuna göre whatsapp mesajları delil niteliği ilgili grupta yer alan herkes için geçerlidir. Başka bir deyişle, whatsapp grup mesajlaşmalarında bir grupta kaç kişi varsa bu grupta yer alan kişilerin mesajları delil olarak sunulabilir.

Whatsapp Yazışmaları Hangi Koşullarda Delil Olamaz?

Bilişim hukukuna göre Whatsapp mesajları delil niteliği ancak delilin hukuka uygun yollarla elde edilmesi koşulunda oluşacaktır. Birinin rızası olmadan onun konuşmalarına erişmek whatsapp mesajlarının delil niteliğini doğurmayacağı gibi özel hayatın gizliliğini ihlal gibi koşulları doğuracaktır. Böyle bir durumda TCK 243’te yer alan “Bilişim Sistemine Girme Suçu” doğma ihtimali mümkün olmaktadır.

Bilişim Sistemlerine Girme Suçu Nedir?

Bilişim sistemlerine girme suçu TCK 243. maddede yer alan hükümlere göre belirlenen bir suç türüdür. Whatsapp yazışmaları genellikle kişisel nitelikte olup özel hayatı oluşturan etkenlerden biridir. Gelişen teknolojiyle birlikte özel hayat kavramı safii gerçek dünyayla sınırlı kalmayıp sanal dünyaya da sirayet etmiştir. Birinin rızası olmadan onun whatsapp yazışmalarını okumak, bunları kayıt altına alıp paylaşmak gibi durumlarda kişinin özel hayatın gizliliğini ihlal suçlar gibi durumlar vuku bulur. Yani bilişim hukukuna göre whatsapp mesajları delil niteliği ancak kişinin taraf olduğu bir yazışmada oluşur. Aksi bir durumda whatsapp veya diğer mesajlaşma uygulamaları üzerinden yapılan görüşmeler delil niteliği taşımayacaktır.

Whatsapp Mesajlarını Delil Olarak Sunmak

Whatsapp mesajlarını delil olarak sunmak için karşı tarafın haklarını zedeleyecek bir fiilde bulunmamak gerekir. Özellikle son zamanlarda Whatsapp’ta mesaj süresi belirleme özelliğiyle birlikte bazı mesajlar bir noktadan sonra kaybolmaya başladı. Örneğin birisi mesajlaşmaların 24 saat saklanmasını aktif ettiyse mesajlaşmadan itibaren 24 saat sonra mesajlar iki taraftan da silinecektir. Eğer haklarınızı zedelecek kişilerle yazışma gerçekleştiriyorsanız bu ihtimale karşı whatsapp ekran görüntüsü almak faydanıza olacaktır. Nitekim şirketin mesajları paylaşmama eğiliminde olma ihtimaline karşın her bakımdan önlem alarak bilişim hukukuna göre whatsapp mesajları delil niteliği ekran görüntüsü aracılığıyla sağlanacaktır.

Whatsapp Mesajlaşmaları Mutlak Delil Midir?

Bilişim hukukunda whatsapp mesajlarının delil niteliği mutlak delil değildir. Özellikle delilin ekran görüntüsü şeklinde olması halinde, aldatma ve yanıltama ihtimali olacaktır. Böyle bir durum başlı başına bir suç olmakla birlikte, whatsapp mesajları çoğu dava için destekleyici delil niteliği taşır.

İzmir bilişim avukatı whatsapp mesajlarının delil niteliği konusunda mevcut yargıtay kararlarını ele alarak size danışmanlık hizmeti verecektir. Bilişim hukukunda whatsapp mesajlarının delil gösterilmesi için gerekli bazı koşullar vardır. Eğer bu kurallara uygun hareket etmezseniz muhtemelen whatsapp mesajlarının delil niteliği olmayacaktır. Bu sebeple dava sürecinde elinizdeki delilleri hukuka uygun yollarla elde etmek davanın sonuçlanma süresini hızlandıracaktır. İzmir avukat sizlere whatsapp mesajlarının delil olup olmadığı konusunda destek olmakla kalmayacak, ayrıca dilerseniz sizlere davanın uygun şekilde ilerlemesi adına avukatlık hizmeti verecektir.

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir