İşyerinde Kullanılan Kurumsal E-Posta Hesaplarının İşveren Tarafından İncelenmesinin Özel Hayatın Gizliliği Ve Kişisel Verilerin Korunmasını İsteme Hakkı Karşısında Durumu

Geçtiğimiz günlerde Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına ilişkin iki karar Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  Bu kararlardan göze çarpan ve işverenler ile işveren vekillerini yakından ilgilendiren 2016/13010 Başvuru numaralı ve 17.09.2020 tarihli karara değineceğiz.

Okumaya devam et

İş Davalarında İşverene Karşı Açılmış Davası Bulunan Tanıkların Durumu

İspat hukukunda hakim olan genel ilke iddiada bulunanın bu iddiasını ispatla yükümlü olmasıdır. Tüm dava türlerinde olduğu gibi işçi ile işveren arasında görülen davalarda da kural olarak iddia eden taraf bu iddiasını ispatla mükelleftir. Nitekim Türk Medeni Kanununun ilgili 6. Maddesinde “Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür.” Ve Hukuk Muhakemeleri Kanununun ilgili 190. Maddesinde “İspat yükü, kanunda özel bir düzenleme bulunmadıkça, iddia edilen vakıaya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir” denilmek suretiyle bu husus hüküm altına alınmıştır.

Okumaya devam et

Yargıtay Kararları Işığında Alt İşverenlik

Ticari hayatta, iş hayatında faaliyet gösteren işyeri ve işverenlerin, zaman zaman yardımcı ve uzmanlık gerektiren işlerde başkaca şirket veya işverenlerden yardım/hizmet alması gerekmektedir. Bu gibi durumlarda yardım alınan şirket veya şahıs işverenin işçilerinin hangi tarafın işçisi olduğu ve muhtemel ya da doğmuş alacaklarından sorumluluk noktasında birtakım uyuşmazlıklar meydana gelmektedir.  

4857 Sayılı İş Kanunu ile Alt İşverenlik Yönetmeliğinden asıl işveren-alt işveren ilişkinin kurulması için gerekli şartlar düzenlenmiştir.

Okumaya devam et