boşanma avukatı İzmir Bornova

Tek celsede boşanma sebepleri hızlıca boşanmak isteyen tüm çiftlerin ilk akıllarına gelen sorudur. Günümüz medeni kanuna göre boşanmak için belirli şartların oluşması gerekmektedir. Bu şartlara aşağıda var olan paragraflardan kolaylıkla erişebilirsiniz. Boşanma davaları günümüzde çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davası olarak iki farklı başlık altında incelenmektedir. İlgili bu süreçte taraflar tüm hukuki sonuçları uzlaşarak veya çekişmeli olarak da olsa noktalayabilirler. Anlaşmalı boşanma davalarında mal paylaşımı, velayet vb. tüm konularda ortak bir sonuca varılmalıdır. Anlaşmaya varılamadığı noktalarda çekişmeli boşanma davası devreye girecektir. Çekişmeli davalarda davacı haklı bir sebebe dayandırarak boşanma dava açmalıdır.  İçeriğimizin ilerleyen kısımlarında çekişmeli boşanma tek celsede biter mi? Anlaşmalı boşanma tek celsede biter mi? gibi sorularınızın cevaplarına kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Haklı bir sebebe dayandırılmadan açılan boşanma davaları ilgili kişiler tarafından incelendikten sonra reddedilmektedir. Boşanma davaları için sunulacak olan gerekçeler genel ve özel boşanma sebepleri olarak iki farklı başlık altında incelenmektedir. Bu nedenlere aşağıda var olana paragraflardan ulaşabilirsiniz.

Haklı bir boşanma nedeni sunulmadan açılan davalar yetkili makam tarafından reddedilmektedir. Boşanma davasında öne sürülebilecek nedenler, genel boşanma sebepleri ve özel boşanma sebepleri olarak ikiye ayrılır. Boşanma sebeplerini arayan kişiler genellikle tek celsede boşanma nasıl olur? sorusuna yanıt aramaktadır. Sizlerde ilgili boşanma nedenine dayanarak tek celsede kolay bir şekilde boşanabilirsiniz. Bu doğrultuda İzmir boşanma avukatı tavsiye edilerek sizlere yönlendirilmektedir. Boşanma avukatı İzmir Bornova ve birçok ilçede sizler için hizmet vermeye devam etmektedir.

Özel Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Türk medeni kanunu çerçevesinde özel boşanma sebepleri altı farklı durum olarak belirlenmiştir. Aşağıda yer alan durumlarından bir tanesinin bile varlığı halinde açılacak olan boşanma davasında taraflardan bir tanesinin rızası olmasa bile çekişmeli olarak açılabilmektedir. Özel boşanma davası sebeplerinde davacı olan taraf ilgili maddeyi bir ispata dayandırmalıdır. Bu sebepten ötürü genel ve özel boşanma nedenleri kendi içerisinde farklılık göstermektedir. Genel boşanma davası nedenlerinde davacı ve davalarının kusurları incelenir. TMK’ye göre özel boşanma davası nedenleri aşağıda listelenmiştir.

  • Akıl hastalığı sebebiyle boşanma,
  • Hayata kastetme, onu kırıcı veya kötü niyetli davranış sebebiyle boşanma,
  • Haysiyetsiz bir yaşan sürme veya suç işleme sebebiyle boşanma,
  • Terk etme nedeniyle boşanma,
  • Aldatma (Zina) nedeniyle boşanma.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma

Eşlerden birinin kalıcı bir akıl hastalığı varsa, bu konuda boşanma nedeni olarak dava açılabilir. Akıl hastalığı, Türk Medeni Kanunu’nun 165. maddesinde özel boşanma sebebi sayılmaktadır. Bu nedenle boşanma davası açılabilmesi için ruhsal rahatsızlığın resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilmesi gerekir. Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açmanın bir diğer kriteri de hastalığın evlilikten sonra ortaya çıkmış olmasıdır. Evlilik öncesi akıl hastalığı olan taraflar boşanma davası açmak yerine iptal davası açmaktadır.

Hayata Kast Etme, Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma

Hayatta kastetmek, bir eşin diğerinin hayatını almaya, diğerini öldürmeye çalışmasıdır. Eşi intihara teşebbüs eden bir kişi boşanma davası açarsa, hâkim boşanma sebeplerini inceler ve davayı daha kısa sürede kapatır. Müstakbel eşin bunu tekrar yaşamaması için birlikte yaşamaları beklenemez. Hayata kast nedeniyle açılan boşanma davasında, taraflarda amaçlanan işlem sonucunda kişiye zarar vermek zorunda değildir, kasıtlı yaşam davranışı varsa da dava açılabilmektedir.
Onur kırıcı davranış ise, diğer eşe hakaret, küfür, aşağılama gibi bir eşin davranışının şeklini alan davranışları ifade eder. Onursuz davranış nedeniyle boşanma davası açılabilir. Bu noktada, onur kırıcı davranış farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Örneğin eşinizi toplum içinde küçük düşürmek, eşinize sürekli hakaret etmek, eşinizi küçük düşürmek gibi davranışlarda boşanma davası doğrudan açılabilmektedir.

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Yaşam Sürme Nedeniyle Boşanma

Haysiyetsiz bir şekilde yaşam sürme Türk Medeni Kanunu 163. maddesinde düzenlenmiştir. Eşlerden herhangi birisinin evlilik dışı bir şekilde yaşam sürmesinin ispatı durumunda mahkeme en kısa sürede tarafların ayrılması için gerekli işlemleri yerine getirmektedir. Suç işleme kavramında taraflardan herhangi birinin kanunlara aykırı olarak işlediği bir suç nedeniyle ceza almasıdır. Ceza evine giren eş için açılan tek taraflı davalarla birlikte boşanma işlemleri yerine getirilmektedir.

Terk Etme Nedeniyle Boşanma

Terk etme nedeniyle boşanma davaları Türk Medeni Kanunu 164. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili davanın açılabilmesi için eşlerden herhangi birinin ortak hayatın getirmiş olduğu sorumlulukları yerine getirmemek için evi terk etmiş olması gerekir. Terk etme sebebiyle dava açmak için kanunda yer alan bazı özel nedenler bulunmaktadır. Bu nedenlerden aşağıda listelenmiştir.

  • Eşlerin eve geri dönmesi engellenmemelidir.
  • Terk etme durumu üzerinden minimum 6 ay geçmesi gerekir,
  • Terk etme üzerinden 4 ay geçtiğinde usule uygun olarak diğer eşe ihtar edilmesi gerekir.

Aldatma Nedeniyle Boşanma (Zina Nedeniyle Boşanma)

Özel boşanmanın en yaygın sebeplerinden biri, aldatma nedeniyle boşanma davalarıdır. Bu, eşin zina davası açmak için karşı cinsle cinsel ilişkiye girdiği anlamına gelir. Burada bilinmesi gereken iki durum vardır. Bir eşin sadakatsizliği karşı cinsle gerçekleşmelidir. Eşcinsel bir eşle aldatma durumunda, boşanma nedeni aldatma değil, utanç verici bir hayat yaşamak olacaktır. Vurgulanması gereken bir diğer durum da aldatmanın var olması için cinsel ilişkinin gerekli bir koşul olmadığıdır. Yargıtay’a göre, aldatmaya teşebbüs aşamasında veya zina izlenimi veren durumlarda da dava açılabilir. Örneğin, bir eşin karşı cinsten bir otelde kalması, doğrudan cinsel ilişkinin kanıtı olmasa da zina izlenimi yaratması nedeniyle bu davanın gerekçesi olarak kabul edilebilir.

“Aldatma (Zina) Nedeniyle Sebebiyle Boşanma Davası Nedir?” yazımıza ulaşmak için tıklayın.

Tek Celsede Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Anlaşmalı veya çekişmeli davalardan hangisi olursa olsun taraflar karar verdikten sonra boşanma işleminin en ivedi şekilde gerçekleşmesi için ellerinden gelen tüm imkanları kullanmak isterler. Sizlerde tek celsede kolay bir şekilde boşanmak istiyorsanız Boşanma Avukatı İzmir Konak şubesi ile iletişime geçebilirsiniz. Alanında uzman İzmir boşanma avukatı sizleri için gerekli tüm işlemleri yerine getirecek ve karşı taraf ile en hızlı şekilde boşanmanız için tüm evrakları toplayacaktır.

Tek celsede boşanmak için öncelikle her iki tarafın da boşanmayı kabul etmesi gerekir. Başka bir deyişle, taraflardan biri boşanmak istiyorsa, diğer taraf bu konuda anlaşmalıdır. Taraflardan biri boşanamaz ise dava çekişmeli bir hal alacak ve ayrılık süreci uzun sürecektir. Tüm bu aşamalarda boşanma avukatı İzmir sizlere hizmet vermeye devam edecektir.

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir